Recent Content by lehoangthudanlap2@gmail.com

 1. lehoangthudanlap2@gmail.com

  bạn năm nay cũng học 11 hả?

  bạn năm nay cũng học 11 hả?
 2. lehoangthudanlap2@gmail.com

  à. c xl....c nhầm! c nhầm e vs 1 ng khác....

  à. c xl....c nhầm! c nhầm e vs 1 ng khác....
 3. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Bạn năm nay có thi gì k?

  Bạn năm nay có thi gì k?
 4. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Hóa Bài tập về hóa hữu cơ

  1. Cho 4,48 lít (đktc) hh khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở A,B lội thật chậm qua bình đựng dd AgNO3/NH3 dư có 34g AgNO3 phản ứng. Cũng lượng hh trên cho qua nước Br2 dư thì khối lượng bình Br2 tăng thêm là 6,8 gam. Tên gọi đúng của A, B là: A. Etin và propin B. Propin và But-1-in...
 5. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Giúp mình mấy bài hình này với!

  Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có A(-5;1) điểm C nằm trên đường thẳng d:x-2y-3=0. Gọi giao điểm đường tròn tâm B bán kính BD với đường thẳng CD là E (E khác D). Hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng BE là điểm N(4;-2) tìm tọa độ các điểm B,C,D Cho hình vuông ABCD, M...
 6. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người giúp mình bài bất phương trình này với ạ!

  Giải các bất phương trình sau:
 7. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Giúp mình bài hệ phương trình vô tỷ này với!

  trc đó mình thử bình phương rồi...mà nó ra cái gì á!? mình cũng chả biết nữa!?
 8. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Giúp mình bài hệ phương trình vô tỷ này với!

  mình có thử đặt ẩn +nhân liên hợp rồi mà k có ra, hệ số của pt có giống nhau nhưng mà lại trái dấu nên k đặt nhân tử chung đc
 9. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với! khẩn cấp!!!

  Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol (P) và đt (d) y=mx+2. Chứng minh rằng: đt d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt A,B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại gốc tọa độ O
 10. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với!

  Câu 1: Cho các số thực a,b,c thỏa mãn : và chứng minh rằng: Câu 2: Với các số dương a, b, c chứng minh rằng: Câu 3: Cho các số dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=abc. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Câu 4: Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Câu 5:Tìm...
 11. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán Mọi người ơi giúp mình với! (giải phương trình)

  Giải các phương trình sau: a. b. c. d.
 12. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán bài hình 9

  Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R. Một điểm C khác A,Bdi chuyển trên đường tròn (O) sao cho AC>BC. Tiếp tuyến của đường tròn O tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D, cắt AB ở E. Hạ AH vuông góc với CD tại H. 1.Chứng minh: OD//BC 2.a)Chứng minh rằng: b. Chứng minh rằng: OD.BC=
 13. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Bài tập đường tròn 9

  Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R. Một điểm C khác A,Bdi chuyển trên đường tròn (O) sao cho AC>BC. Tiếp tuyến của đường tròn O tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D, cắt AB ở E. Hạ AH vuông góc với CD tại H. 1.Chứng minh: OD//BC 2.a)Chứng minh rằng: b. Chứng minh rằng: OD.BC=
 14. lehoangthudanlap2@gmail.com

  Toán giúp mình bài này với!

  giải hệ phương trình: và (thực ra mình làm rồi nhưng giải ra nó dài quá! ai có cách làm ngắn không chỉ mình với!!!)
Top Bottom