Toán Mọi người ơi giúp mình với! (giải phương trình)

lehoangthudanlap2@gmail.com

Học sinh
Thành viên
18 Tháng ba 2015
33
20
31
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải các phương trình sau:
a.
gif.latex

b.
gif.latex

c.
gif.latex

d.
gif.latex
 

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
a) ĐKXĐ : [tex]-1\leq x< 0;x\geq 1[/tex]
Chia cả 2 vế của pt cho x ta có
[tex]x+2\sqrt{x-\frac{1}{x}}=3+\frac{1}{x}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x-\frac{1}{x}+2\sqrt{x-\frac{1}{x}}-3=0[/tex] (1)
Đặt [tex]\sqrt{x-\frac{1}{x}}=0 (a\geq 0)[/tex]
pt (1) [tex]\Leftrightarrow a^{2}+2a-3=0[/tex]
Giải pt trên tìm a rồi tìm x

b) ĐKXĐ : [tex]x\leq 1-\sqrt{2}[/tex] hoặc [tex]1+\sqrt{2}\leq x[/tex]
Pt [tex]\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}-2x-1}\left [ \sqrt{x^{2}-2x-1}-2\left ( x-1 \right ) \right ]=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}-2x-1}=0[/tex] hoặc [tex]\sqrt{x^{2}-2x-1}-2(x-1)=0[/tex]
Từ đây bạn hoàn toàn có thể giải để tìm x
 
Last edited by a moderator:

Mina2k1

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tám 2016
26
11
6
22
ĐKXĐ : [tex]x^3+1\geq 0[/tex]
[tex]Pt\Leftrightarrow 2(x^2-x+1)+2(x+1)=5\sqrt{(x+1)(x^2-x+1)}\\ Đặt \sqrt{x^2-x+1}=a([tex]a\geq 0[/tex]) ; \sqrt{x+1} =b( t[tex]b\geq 0[/tex])a có phương trình \\ 2a^2-5ab+2b^2=0\\ \Leftrightarrow (a-2b)(2a-b)=0\\ Đến đây bn giải tiếp dc r nhé[/tex]
 
Top Bottom