H
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • dkm nha` may`. ba` may` la` dan^ hp day'. gjoi? thj` ra day^ ch0j me. nhau dj. bo' cai' l0aj. vo^ van h0a'.
  m0j. ngu0j` 0-j! chung' ta t0an` ngu0j` c0'; van h0a'; nen^ k0 them` chap^' v0j' l0aj. tieu^? nhan^ v0^ van h0a' nhu n0'. kaka
  ta0 chy mu0^n' n0j' v0+j' ma`y 1 ca^u:tru0c' khj ma`y khjh người khac',ma`y thử nhjn` lại mjh` xem c0' = cai' l0^g l0^`n cu?a người ta h0k r0^j` hay~ b0^c' mui`,h0k e0' ai ngu?j dc da^u
  dm cÁi cOn hÃm ljn` vÃi tÈ nhÀ mÀi nhƯ cỤc cỨt t! t nÓi thẬt t khjnh bỉ nhẤt lÀ cÁi dẠng nhƯ mÀi. thjck chỬi nhAu bỎ mẸ nhƯng tr'c đÓ bÀy đẶt khuyÊn giẢi bẠn bÈ! nhjn` cÁi mẶt dAj' dÊ cỦa mÀi t cÒn buỒn ỉA hƠn lÀ cOn bẠn mÀi! cÁi thỂ loẠi mÀi chỉ đỂ chÓ nÓ dj.t ! lỖ ljn` rÁch rA hÀng km. ljn` bị djt. nhjE^u` VÃi cẠn dỚt. dm, t khjnh cÁi loẠi chÓ cÁi nhÀ mÀi nhƯ cỤc cỨt khÔ. giỐng mÀi lÀm ljn` chO thjE^n hẠ. thẰng chÓ, cOn bỰa nÀo cŨng phỉ nhỔ vÀo đ.c nỮa lÀ huỐng chi chó? cÁi loẠi phò lA mà nhÀ mÀi chỉ đÁng bú buỒi chó, ljE^m' ljn` phÒ, ngẬm dAj' dÊ! cÁi cOn phÒ giẬt hÃm ljn` pA` mA`y! cÁi dẠng mÀi vỀ sAu tìm C , chÓ nÓ cŨng đÉo thÈm! :)) ít rA bẠn mÀi cÒn hƠn khỐi mÀi! cÁi cOn phÒ nhƯ mÀi sAo t khjnh thẾ hOk pjt'? chỉ muỐn đẠp rÁch ljn` mÀy rA xEm nÓ dAj thẾ nÀo! lẠi cÒn đÒi rA tAy nghĩA hiỆp vì bẠn bÈ cƠ? "chjm cÚt" cOn bÀ mÀi đi cOn phÒ ghẺ! đAu ljn` mẸ mÀi qÚa!
  mèng ơi.thèng này nói vậy chẳng hoá ra trên đời này hok có ai hok nói tục nhờ? với nại trên đời này phải có người này người nọ chứ.ai cũng như tên này nói chẳng hoá ra thế gian này tẻ nhạt à????????????
  mèng ơi.thèng này nói vậy chẳng hoá ra trên đời này hok có ai hok nói tục nhờ? với nại trên đời này phải có người này người nọ chứ.ai cũng như tên này nói chẳng hoá ra thế gian này tẻ nhạt à
  bạn ah thấy chuyện bất bi`nh hok lên bỏ muh mi`nh chỉ nghĩ áo nói Zậy thui ah mọi người lịch sự Zới nhau thì căn nhà Họcmai mới nở rộ dc chớ ai cũng mất lịch sự thì XH sẽ đào thải thui THANK bạn mình im lun ah ước sao bạn hiểu mi`nh nói gi` thui ah Người lớn nói chuyện Zới nhau muh khác trẻ con nhìu nhìu
  ak`!cac' bạn ấy tje^p' chje^u mu0^n a^y' la` d0 cac' ban a^y' ba^n dj h0c the^m ch0 r0~ tje^g' ng` a^Y' ma`,m0+j' h0c tr0^m dc jt' ca^u c0+ bản ne^n j0`....
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom