Albert Thomas
Lượt Thích
13

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Thế nguyên văn cái đề người ta cho gì và yêu cầu tìm Pmax, min của mạch ngoài hay của biến trở hả bạn?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom