Recent Content by Akira Kurogane

 1. Akira Kurogane

  Ai biết lập trang web phim bay mik với

  Nếu bạn lập cho vui để thi thoảng xem lại hay rủ bạn bè xem thì bạn thử tìm hiểu về những trang web cung cấp tên miền (Domain) miễn phí, rồi xem cách tải phim và up phim lên trang web. Nhưng mà nếu để làm như phimmoi hay là hdonline thì thực sự là không dễ đâu, tốt nhất là mua tên miền đàng...
 2. Akira Kurogane

  Toán Phương trình chứa giá trị tuyệt đối

  Bạn ơi giải giống bài kia là đc |a| = |b| <=> a=b hoặc a=-b Hoặc là xét 4 trường hợp
 3. Akira Kurogane

  Toán Dấu hiệu chia hết

  Đặt B = x^3 + 6x^2 + 8x x là số chẵn nên x = 2k => B = 8k^3 + 24k^2 + 16k = 8k(k+1)(k+2) Vì 8 chia hết cho 8 và k(k+1)(k+2) chia hết cho 6 (3 số liên tiếp) nên B chia hết cho 48
 4. Akira Kurogane

  Toán Dấu hiệu chia hết

  Đặt A = x^6 + x^4 – 2x^2 Ta có A = x^2 (x^4 + x^2 – 2) = x^2 (x^2 – 1)(x^2 + 2) = x^2(x – 1)(x + 1)(x^2 + 2) Ta lần lượt c/m A chia hết cho 8 và 9: 1. Chia hết cho 8: + Nếu x chẵn ta có x = 2k A = 4k^2 (2k – 1)(2k + 1)(4k^2 + 2) = 8k^2 (2k – 1)(2k + 1)(2k^2 + 1) Suy ra A chia hết cho 8 +...
 5. Akira Kurogane

  Toán Phương trình chứa giá trị tuyệt đối

  |a| = |b| <=> a=b hoặc a=-b |3x^2 - x - 2| = |2x^2 + 2x| <=> 3x^2 - x - 2 = 2x^2 + 2x hoặc 3x^2 - x - 2 = -2x^2 - 2x <=> x^2 - 3x - 2 = 0 hoặc 5x^2 + x - 2 = 0 Đến đây giải ra 4 nghiệm, tổng của chúng là 14/5
 6. Akira Kurogane

  Toán tìm min max

  B = x^2 - x + 1/4 + 3y^2 + 2y + 1/3 + 53/12 <=> B = (x-1/2)^2+ (√3y+ 1/√3)^2 + 53/12 Min B = 53/12 tại x=1/2 và y =-1/3
 7. Akira Kurogane

  Toán tìm min max

  A = x^2 - x + 3 <=> A = x^2 - 2.x.1/2 + 1/4 + 11/4 <=> A = (x-1/2)^2 + 11/4 Min A=4 tại x=1/2
 8. Akira Kurogane

  Toán Bài tập vectơ!!

  [Mình lười vẽ hình] Ta c/m được NP//AM và NP=AM (Định lý Tales trong tam giác ABC + giả thiết bài toán) => AMPN là hình bình hành => vector MP = vector AN => vector MP + vector NP = vector AN + vector NP = vector AP
 9. Akira Kurogane

  Toán Tìm X

  Thay x=1 vào không đúng đâu bạn, tại 2x+3 > 2x-1 cho nên không có trường hợp 2x-1 dương và 2x+3 âm
 10. Akira Kurogane

  Toán Tìm X

  |a| = |b| <=> a = b hoặc a = -b Mình giải ở trên rồi đó.
 11. Akira Kurogane

  Toán Tìm X

  | 2x - 1 |=| 2x + 3 | <=> 2x - 1 = 2x + 3 hoặc 2x - 1 = -2x - 3 <=> -1 = 3 (loại) hoặc 4x = -2 <=> x = -1/2
 12. Akira Kurogane

  Toán [Lớp 11] Bài tập phương trình lượng giác

  Sin^2x + sinx.cos(4x) + cos^2(4x) = 3/4 <=> 4sin^2x + 4.sinx.cos4x + 4.cos^2(4x) = 3 <=> 4sin^2x + 4.sinx.cos4x + cos^2(4x) = 3 - 3.cos^2(4x) <=> (2sinx)^2 + 2.2sinx.cos4x + (cos4x)^2 = 3.sin^2(4x) <=> (2sinx + cos4x)^2 = 3.sin^2(4x) <=> 2sinx + cos4x = √3.sin4x hoặc 2sinx + cos4x =...
 13. Akira Kurogane

  Toán Toán 10

  (d): y = -(3/4)x+ 1/2 Vì (d1) là đường thẳng nên có dạng y=ax+b Lại có (d) vuông góc (d1) nên a = 4/3 Đường thẳng (d1) cắt Oy tại điểm (0;b) và cắt Ox tại điểm (-3b/4;0) nên độ dài 2 cạnh của tam giác tạo bởi (d1) và 2 trục tọa độ là b và 3b/4 => (b.3b/4)/2=6 <=> b=4 hoặc b=-4 Vậy (d1)...
 14. Akira Kurogane

  Vật lí Lí 11

  Áp dụng phần động năng của lớp 10 A = 1/2.mv^2 - 1/2.mv0^2 ta tính được công thực hiện xấp xỉ 1,25.10^(-14)
 15. Akira Kurogane

  Toán lớp 10 Hàm số

  a thỏa mãn đề bài <=> (a-1)/3 >= 1 và (a+1)/2 < 5 <=> a>=4 và a<9 <=> 4 <= a < 9
Top Bottom