Recent Content by _Diêm Đăng Trường

 1. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Este

  Các bạn giúp mình bài này với Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức thủy phân hoàn toàn trong NaOH dư cho hỗn hợp Y gồm 2 rượu đồng đẳng liên tiếp và hồn hợp muối Z. Đốt cháy hỗn hợp Y thì thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ 7:10. Cho hỗn hợp Z tác dụng với lượng...
 2. _Diêm Đăng Trường

  Hóa [Hóa 12] Cacbohidrat

  mình thấy không thiếu gì cả
 3. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  CTĐG là C8H8O3 chứ bạn ?
 4. _Diêm Đăng Trường

  Hóa [Hóa 12] Cacbohidrat

  Các bạn giúp mình bài này với Đốt m gam hỗn hợp X gồm mantozo và fructozo, hấp thụ sản phẩm cháy vào 197,2 gam dung dich NaOH 12% thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ % của 2 muối là 17,244%. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong...
 5. _Diêm Đăng Trường

  Dân công nghệ cho em nhờ tí

  hình như bạn dùng màn hình dell, mình đoán vậy :v Đầu tiên bạn xem lại dây cap kết nối trước đã. Nếu không được => cắm chuyển cap kết nối cắm từ màn hình - card màn hình -> màn hình - main. Nếu màn hình mà lên thì bạn xem lại card màn hình rời (nếu bạn...
 6. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  Chỗ X có k=5 là sao hả bạn? Và C:H:O=8:8:3 sao lại ra CH3COOC6H5 được?
 7. _Diêm Đăng Trường

  Hóa Lớp 12

  Các bạn giúp mình bài này với Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H,O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 30,4 gam X tác dụng được tối đa với 0,6 mol NaOH trong dung dịch thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 47,2 gam muối...
 8. _Diêm Đăng Trường

  Toán Logarit

  Các bạn giúp mình bài này với Số nghiệm của phương trình \large ln(sin^2x)-1+sin^3x=0 là: A. 1 B.2 C.3 D.0
 9. _Diêm Đăng Trường

  Toán Logarit

  Các bạn giải chi tiết cho mình bài này với Giải phương trình: \large logx=log_{2}x
 10. _Diêm Đăng Trường

  Toán Bài tập ứng dụng sự biến thiên của hàm số để tìm m.

  x^2-3x+2\leq 0<=>1\leq x\leq 2 => mx^2+(m+1)x+m+1\geq 0 với mọi 1\leq x\leq 2 Ta có: \large m\geq \frac{-(x+1)}{x^2+x+1} Đặt \large f(x)=\frac{-(x+1)}{x^2+x+1} \large => f'(x)=\frac{x^2+2x}{(x^2+x+1)^2} \large f'(x)=0<=>x=0;x=-2 (loại) \large =>f(2)_{(max)}=\frac{-3}{7}=>m\geq \frac{-3}{7}...
 11. _Diêm Đăng Trường

  Toán [Lớp 12] Tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng phân giác

  Các bạn giúp mình bài này với Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện có 4 đỉnh A(1;1;1), B(-2;0;2), C(0;1;-3), D(4;-1;0). Viết phương trình mặt phẳng phân giác của 2 mặt (ABC) và (BCD) cắt đoạn AD
 12. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  ở trên mình sai, ở đây mới đúng nha bạn, mod đi qua thì đừng đánh dấu mình spam, xóa 2 bài trên hộ mình :D 3 điểm cực trị của DTHS: \large A(0;-2);B(2m;16m^4-2);C(-2m;16m^4-2) \large \overrightarrow{AB}=(2m;16m^4);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^4)=>AB=AC Gọi I là trung điểm...
 13. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  3 điểm cực trị của DTHS: \overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC Gọi I là trung điểm AB => để 3 cực trị tạo thành tam giác vuông => IA=IB=>m=\frac{1}{8} trên minh bị lỗi :v nick mình chưa chỉnh sửa được nên bạn nhìn bài dưới này nha
 14. _Diêm Đăng Trường

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  những phương trình trùng phương thì luôn cân tại điểm cực trị x=0 \large y'=-4x^4+16m^2x;y'=0<=>x=0;x=\pm 2m 3 điểm cực trị của DTHS: \large A(0;-2);B(2m;16m^2-2);C(-2m;16m^2-2) \overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC Gọi I là trung điểm AB...
 15. _Diêm Đăng Trường

  Vật lí cắt ghép lò xo

  2, \large T^2~k =>\large T^2=T_{1}^2+T_{2}^2 =>T=0.5
Top Bottom