Recent Content by trang_taylor

 1. trang_taylor
 2. trang_taylor
  help me :), m.n giúp mk đi mà
  Đăng bởi: trang_taylor, 21 Tháng chín 2017 trong diễn đàn: Thảo luận chung
 3. trang_taylor
  cho x, y > 0 thỏa mãn x + y =2 chứng minh x^2 * y^2 * ( x^2 + y^2 ) < hoặc = 2
  Chủ đề bởi: trang_taylor, 21 Tháng chín 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 4. trang_taylor
  Đăng

  chứng minh

  giúp mk!!! làm ơn!!!!
  Đăng bởi: trang_taylor, 14 Tháng chín 2017 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. trang_taylor
  Chủ đề

  chứng minh

  với n thuộc N . chứng minh rằng : ( 3 + căn 5 ) mũ n + ( 3 - căn 5 ) mũ n thuộc N
  Chủ đề bởi: trang_taylor, 14 Tháng chín 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 6. trang_taylor
  Chủ đề

  Toán tìm MIN

  cho a, b > 0 tìm min A = ( a bình + b bình + 3ab) : [ căn ab * ( a+b )]
  Chủ đề bởi: trang_taylor, 14 Tháng chín 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Hình học
-->