Sử 12 Yêu cầu của lịch sử Việt Nam cuối TK XIX đầuTK XX

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,310
619
Bình Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới và Việt Nam có những chuyển biến phức tạp. Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược sau khi trải qua thời kỳ phong kiến với nền nông nghiệp lạc hậu. Tại thời điểm đó, yêu cầu lịch sử của nước ta là gì? Chúng ta cần phải làm những gì để giành lại quyền độc lập? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng những yêu cầu đó như thế nào để lãnh đạo quân dân ta giành độc lập?
 

Võ Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
3,794
12,279
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tại thời điểm đó, yêu cầu lịch sử của nước ta là gì?
Tại thời điểm đó, yêu cầu đặt ra cho lịch sử nước ta là phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, chấm dứt khủng hoảng về đường lỗi lãnh đạo cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đến thành công.
Chúng ta cần phải làm những gì để giành lại quyền độc lập?
  • Xác định đúng kẻ thù,đúng nhiệm vụ, có đường lối đấu tranh đúng đắn, sáng tạo.
  • Tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc chống kẻ thù xâm lược.
  • Tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế...
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng những yêu cầu đó như thế nào để lãnh đạo quân dân ta giành độc lập?
  • Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản.
  • Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng
  • Người cùng Đảng đã có đường lối đấu tranh phù hợp, sáng tạo, xây dựng được khối liên minh vững chắc... đưa cách mạng đến thành công.
Trên đây là đáp án tham khảo của mình, nếu có thắc mắc bạn có thể cmt ngay bên dưới topic nhé!

=> Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom