Sử 11 xin mọi người giúp đỡ

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
180
104
46
16
TP Hồ Chí Minh

Thái độ của các nước lớn Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, trước hành động của khối phát xít? Và nhận xét thái độ đó?​

andanhcap3Thái độ của các nước lớn:

+ Liên Xô: coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất, chủ trương liên kết với Anh và Pháp chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh nhưng do hành động của Đồng Minh nên Liên Xô ủng hộ Phát Xít nhưng vẫn cẩn thận nghi ngờ Phát xít cho đến 1941 sau chiến dịch Barbarossa đã cùng Đồng Minh lên án phản đối cũng như đánh trả lại Phát Xít.

+ Anh và Pháp: thực hiện chính sách nhân nhượng nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô nhưng cuối cùng năm 1941 đã thay đổi ý định và tạm thời liên minh với Liên Xô.

+ Mĩ: giữ nguyên đạo luật trung lập nhưng gián tiếp hỗ trợ phe Đồng Minh tài nguyên vũ khí cho đến năm 1941 đã hoàn toàn ủng hộ Đồng Minh sau trận Trân Châu Cảng
 
Top Bottom