Toán 10 Xét tính chẵn lẻ: $y=x^4-3x^2+2$

hdiemht

Cựu Mod Toán
Thành viên
11 Tháng ba 2018
1,813
4,023
481
19
Quảng Trị
$Loading....$
xét tính chẵn lẻ của hàm số sau
a) y=x^4-3x^2+2
b) y=x^2-2x+3
Tớ chỉ làm câu 1 nhé, câu 2 cậu tự làm ha
$TXD: R$ [tex];x\in \mathbb{R}\Rightarrow -x\in \mathbb{R}[/tex]
Ta có: [tex]f(-x)=(-x)^4-3(-x)^2+2=x^4-3x^2+2=f(x)[/tex]
Nên hàm này chẵn
 
Top Bottom