Toán 10 xét dấu

Uyển Green

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
266
187
61
TP Hồ Chí Minh
THPT Hiếu Phụng
[tex]\left | -3x+4 \right |\leq 4x-5 \left\{\begin{matrix} 4x-5> 0\\ -3x+4\leq 4x-5\\ -3x+4\geq -4x+5\end{matrix}\right.\left\{\begin{matrix} x> \frac{5}{4}\\ x\geq \frac{9}{7}\\ x\geq 1\end{matrix}\right.x∈[9/7,+∞)[/tex]
 

An Nhã Huỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng chín 2017
399
503
139
19
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Chánh
Last edited:

Uyển Green

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
266
187
61
TP Hồ Chí Minh
THPT Hiếu Phụng

Attachments

  • Zalo_ScreenShot_14_3_2019_1321133.png
    Zalo_ScreenShot_14_3_2019_1321133.png
    64 KB · Đọc: 67

Uyển Green

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
266
187
61
TP Hồ Chí Minh
THPT Hiếu Phụng
trị tuyệt đối mà, nếu như cthuc tính căn kìa mới ngoặc nhọn chứ :)
=)) ngoặc nhọn có nghĩa là và, ngoặc vuông nghĩa là hoặc. Nếu [tex]\left | a \right |< b[/tex] thì dùng dấu ngoặc nhọn ngược lại dùng ngoặc vuông
 

Attachments

  • Zalo_ScreenShot_14_3_2019_1336575.png
    Zalo_ScreenShot_14_3_2019_1336575.png
    354.6 KB · Đọc: 63
Top Bottom