Sinh 12 XÁC SUẤT KIỂU HÌNH

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Chào em,

Quy ước gen: A1: hoa đỏ > A2: hoa tím > A1: hoa trắng
P: hoa đỏ x hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ
F1 xF1, tứ bội hóa hợp tử F1 --> lai các cây tứ bội F1 thu được --> F2 tứ bội thu được 1/36 cây hoa trắng = 1/6 A3A3 x 1/6 A3A3 --> Cây hoa đỏ F1 phải có kiểu gen là A1A1A3A3

F1:A1A1A3A3×A1A1A3A3→ tỷ lệ giao tử là: (1A1A1:4A1A3:1A3A3) x (1A1A1:4A1A3:1A3A3)
Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ F2 là: 1/6 x 1/6 A1A1A1A1, 1/6x4/6x2 A1A1A1A3,1/6 x 1/6x2+4/6x1/6 A1A1A3A3,1/6 x 1/6 +1/6x 4/6A1A3A3A3 --> em chia lại tỷ lệ kiểu gen rồi tính tỷ lệ giao tử A3A3 của F2, nếu A3A3 x A3A3 = 1/71 thì V đúng em nhé.

Chúc em học tốt!

Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn phí
 

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
Chào em,

Quy ước gen: A1: hoa đỏ > A2: hoa tím > A1: hoa trắng
P: hoa đỏ x hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ
F1 xF1, tứ bội hóa hợp tử F1 --> lai các cây tứ bội F1 thu được --> F2 tứ bội thu được 1/36 cây hoa trắng = 1/6 A3A3 x 1/6 A3A3 --> Cây hoa đỏ F1 phải có kiểu gen là A1A1A3A3

F1:A1A1A3A3×A1A1A3A3→ tỷ lệ giao tử là: (1A1A1:4A1A3:1A3A3) x (1A1A1:4A1A3:1A3A3)
Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ F2 là: 1/6 x 1/6 A1A1A1A1, 1/6x4/6x2 A1A1A1A3,1/6 x 1/6x2+4/6x1/6 A1A1A3A3,1/6 x 1/6 +1/6x 4/6A1A3A3A3 --> em chia lại tỷ lệ kiểu gen rồi tính tỷ lệ giao tử A3A3 của F2, nếu A3A3 x A3A3 = 1/71 thì V đúng em nhé.

Chúc em học tốt!

Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn phí
jagbaskerville2001chị có thể tính giúp em phần còn lại không ạ? tại em ra kết quả mà nó cứ sao sao í ạ
 
  • Love
Reactions: jagbaskerville2001
View previous replies…

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
chị có thể tính giúp em phần còn lại không ạ? tại em ra kết quả mà nó cứ sao sao í ạ
bichduyendongkho@gmail.comChào em, tỷ lệ hoa đỏ F2 là: 1/36A1A1A1A1: 8/36A1A1A1A3: 1/6A1A1A3A3: 5/36 A1A3A3A3A3 = 1/20A1A1A1A1: 2/5 A1A1A1A3: 3/10A1A1A3A3: 1/4 A1A3A3A3
--> Tỷ lê giao tử A3A3 = 1/2x 2/5 + 1/6x3/10 = 0.35
--> Tỷ lệ sinh ra con F3 A3A3A3A3 = (0.35)^2= 49/400 --> V sai em nhé
 

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
Chào em, tỷ lệ hoa đỏ F2 là: 1/36A1A1A1A1: 8/36A1A1A1A3: 1/6A1A1A3A3: 5/36 A1A3A3A3A3 = 1/20A1A1A1A1: 2/5 A1A1A1A3: 3/10A1A1A3A3: 1/4 A1A3A3A3
--> Tỷ lê giao tử A3A3 = 1/2x 2/5 + 1/6x3/10 = 0.35
--> Tỷ lệ sinh ra con F3 A3A3A3A3 = (0.35)^2= 49/400 --> V sai em nhé
jagbaskerville2001Dạ hình như chị bị nhầm chỗ hoa đỏ rồi ạ. Hình như phải là: 1/36A1A1A1A1: 8/36A1A1A1A3: 18/36A1A1A3A3: 8/36 A1A3A3A3A3.
Còn "Tỷ lê giao tử A3A3 = 1/2x 2/5 + 1/6x3/10 = 0.35" -> em nghĩ phải là 1/6x3/10 + 1/2x1/4 chứ ạ?
 

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Dạ hình như chị bị nhầm chỗ hoa đỏ rồi ạ. Hình như phải là: 1/36A1A1A1A1: 8/36A1A1A1A3: 18/36A1A1A3A3: 8/36 A1A3A3A3A3.
Còn "Tỷ lê giao tử A3A3 = 1/2x 2/5 + 1/6x3/10 = 0.35" -> em nghĩ phải là 1/6x3/10 + 1/2x1/4 chứ ạ?
bichduyendongkho@gmail.comChào em, đúng rồi em nhé, chị không cầm máy tính nên bị tính nhầm ấy, thế em sẽ tính tỷ lệ A3A3 = 1/2 x tỷ lệ A1A1A1A3 + 1/6 x tỷ lệ A1A1A3A3 em nhé.
 
Top Bottom