Sinh 9 xác định tính trội lặn

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Chào em

P: Lông đen x lông xám
F1: 1 lông đen : 1 lông nâu
--> Trong cá thể P lông đen mang alen lông nâu và lông nâu trội hoàn toàn so với lông xám, lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu.
Quy ước: A1: đen > A2: nâu > A3: xám
* Sơ đồ lai
P: A1A2 (đen) x A3A3 (xám)
F1: 1 A1A3: 1A2A3 (1đen: 1 nâu)

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 

Đỗ Hằng

Mod Sinh học
Cu li diễn đàn
18 Tháng chín 2017
1,951
2,663
411
18
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
xđ tính trội lặn của màu sắc lông và viết sơ đồ lai

View attachment 214454
Dương Phúc HuyChào em,
P: Lông đen x Lông xám => F1 không xuất hiện lông xám => Lông đen và lông nâu trội ht so với lông xám
P: Lông đen x Lông xám => F1 xuất hiện lông nâu => Lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu
Vậy: Lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu, lông nâu trội hoàn toàn so với lông xám
Quy ước: A1 - Lông đen, A2- Lông nâu, A3 - Lông xám
Sơ đồ lai:
P: A1A2 (lông đen) x A3A3(lông xám)
G: 0,5A1:0,5A2 ----------- 1 A3
F1: TLKG: 0,5 A1A3 : 0,5 A2A3
TLKH: 1 lông đen: 1 lông nâu
Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
Chúc em học tốt
 
  • Like
Reactions: Dương Phúc Huy
Top Bottom