xác định hàm số

hathihau815@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
193
77
69
Thái Nguyên
THPT Điềm Thụy

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
viết phương trình đường thẳng(d3) song song vs đường thẳng(d):y=4x, cắt trục Ox tại A, cắt trục Oy tại B và S tam giác oab bằng 8
Giả sử đường thẳng $(d_3)$ có dạng $y=ax+b$
$(d_3) // (d)\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=4 \\ b\ne 0 \end{matrix} \right.$
$\Rightarrow (d_3):y=4x+b$ $(b\ne 0)$
Cho $x=0\Rightarrow y=b\Rightarrow$ Giao điểm của $(d_3)$ với trục $Oy$ là $B(0;b)\Rightarrow OB=|b|$
Cho $y=0\Rightarrow x=\dfrac{-b}4\Rightarrow$ Giao điểm của $(d_3)$ với trục $Ox$ là $A(\dfrac{-b}4;0)\Rightarrow OA=\dfrac{|b|}4$
Ta có: $S_{OAB}=\dfrac12.OA.OB=\dfrac12.\dfrac{|b|}4.|b|=\dfrac{b^2}8$
Mà $S_{OAB}=8\Rightarrow b^2=64\Rightarrow b=\pm 8$ (TM)
$\Rightarrow \dots$
 
Top Bottom