Toán 8 (x – 3)(x^2 + 1 – 2x)

dangxuanchuon

Học sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
109
61
46
Phú Yên
cách làm:
[math](x – 3)(x^2 + 1 – 2x) \\ = x(x^2 + 1 – 2x)-3 (x^2 + 1 – 2x)\\ = x^3 + x – 2x^2- 3x^2 - 3 + 6x \\ = x^3 – 5x^2 + 7x -3[/math]hi vọng bạn hiểu
 
Top Bottom