English THPT Word-form

dahlia@12345

Học sinh mới
1 Tháng sáu 2024
4
1
6
14
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho em xin 1 số tips làm bài word form dạng: fill each blank with the correct form of the word chosen from the box với ạ

Ví dụ như bài sau ạ:
INVASION CUSTOM HUMOUR DILIGENT NEUTRAL
GO RECEIVE INSTALL RESIST PREGNANT
Switzerland is the _____ (1) of a fair share of stereotype images such as ____ (2) chocolates, kitsch cuckoo clocks, the practice of yodeling and ________ (3), serious bankers. Visitors will find a flavor of Germany, France and Italy, but always _________ (4) with an intangible essence that is uniquely Swiss. The Swiss have carefully guarded their lack of involvement in the 20th century. Their only participation in WW1 lay in the organizing of Red Cross units. Switzerland joined the League of Nations after peace was won, under the proviso that its inclusion would be financial and economic rather than entailing any possible military sanctions. Despite the country's long standing _____ (5) Switzerland maintains a 400,000-strong civilian army. Every able-bodied male _____ (6) national service. In addition, a whole infrastructure is in place to repel any ____ (7) including the planned destruction of key roads and bridges. It is a sobering thought to realize that those apparently undisturbed mountains and lakes hide a network of military _________ (8). The Swiss are generally a law-abiding nation, valuing established forms of demonstrating respect and countesy to others. Formal titles are always used and it is _____ (9) to greet shopkeepers when entering their shops. Citizens further engender respect, by ______ (10) recycling waste as part of an overall policy to protect the environment.
Em cảm ơn!
 

anhcq2609zz

Học sinh mới
28 Tháng năm 2024
57
1
9
11
Hà Nội
B tham khảo nhé, có vài tip như sau
1. Hiểu rõ ngữ cảnh: Đọc kỹ toàn bộ câu trước khi chọn từ. Ngữ cảnh xung quanh sẽ cung cấp manh mối về loại từ cần điền (danh từ, động từ, tính từ, v.v.) và ý nghĩa của nó.

2. Phân tích các lựa chọn: Nhìn vào danh sách các từ được cung cấp và xem xét cách thức mỗi dạng từ phù hợp ngữ pháp trong chỗ trống. Ví dụ, trong câu (1), "custom" là danh từ, trong khi "customize" sẽ không phù hợp vì nó là động từ.

3. Xem xét thì của động từ: Chú ý đến thì của động từ được sử dụng trong câu. Ví dụ, trong câu (6), "go" sẽ không phù hợp vì "receive" ở thì hiện tại. Chọn dạng từ phù hợp với thì hiện tại.

4. Kiểm tra sự hòa hợp chủ ngữ - động từ: Đảm bảo dạng từ được chọn phù hợp với chủ ngữ về số lượng (số ít/số nhiều). Trong câu (5), "resist" (số ít) sẽ không phù hợp vì "Switzerland" là số ít.

5. Tìm kiếm các họ từ: Đôi khi, các lựa chọn câu trả lời đến từ cùng một họ từ. Điều này có thể giúp bạn thu hẹp các lựa chọn dựa trên ý nghĩa. Ví dụ, "humor" và "humorous" đều có liên quan.
 
  • Like
Reactions: dahlia@12345

dahlia@12345

Học sinh mới
1 Tháng sáu 2024
4
1
6
14
Hà Nội
B tham khảo nhé, có vài tip như sau
1. Hiểu rõ ngữ cảnh: Đọc kỹ toàn bộ câu trước khi chọn từ. Ngữ cảnh xung quanh sẽ cung cấp manh mối về loại từ cần điền (danh từ, động từ, tính từ, v.v.) và ý nghĩa của nó.

2. Phân tích các lựa chọn: Nhìn vào danh sách các từ được cung cấp và xem xét cách thức mỗi dạng từ phù hợp ngữ pháp trong chỗ trống. Ví dụ, trong câu (1), "custom" là danh từ, trong khi "customize" sẽ không phù hợp vì nó là động từ.

3. Xem xét thì của động từ: Chú ý đến thì của động từ được sử dụng trong câu. Ví dụ, trong câu (6), "go" sẽ không phù hợp vì "receive" ở thì hiện tại. Chọn dạng từ phù hợp với thì hiện tại.

4. Kiểm tra sự hòa hợp chủ ngữ - động từ: Đảm bảo dạng từ được chọn phù hợp với chủ ngữ về số lượng (số ít/số nhiều). Trong câu (5), "resist" (số ít) sẽ không phù hợp vì "Switzerland" là số ít.

5. Tìm kiếm các họ từ: Đôi khi, các lựa chọn câu trả lời đến từ cùng một họ từ. Điều này có thể giúp bạn thu hẹp các lựa chọn dựa trên ý nghĩa. Ví dụ, "humor" và "humorous" đều có liên quan.
anhcq2609zzmình cảm ơn nhiều ạ
 
  • Like
Reactions: anhvh0809
Top Bottom