Word form

supermess1

Học sinh
Thành viên
22 Tháng ba 2020
223
36
41
17
Hải Phòng
THCS CHU VĂN AN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Complete these sentences with the correct form of the words in brackets.
1. Viet Nam is a ......................... country, not a developed one. (develop)
2. ......................... are trying their best to protect the natural environment. (environment)
3. Aeromobil is a unique combination of car and airplane, a truly ......................... car. (fly)
4. Sir Alexander Fleming was the ......................... of the penicillin. (discover)
5. Amazing ......................... discoveries help a lot in improving our lives. (science)
6. Thomas Edison was a wonderful ......................... (invent)
7. The highly ......................... discussion benefited them all. (produce)
8. The famous ......................... live a fairly simple life. (research)
 
  • Like
Reactions: anbinhf

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Complete these sentences with the correct form of the words in brackets.
1. Viet Nam is a ......................... country, not a developed one. (develop)
2. ......................... are trying their best to protect the natural environment. (environment)
3. Aeromobil is a unique combination of car and airplane, a truly ......................... car. (fly)
4. Sir Alexander Fleming was the ......................... of the penicillin. (discover)
5. Amazing ......................... discoveries help a lot in improving our lives. (science)
6. Thomas Edison was a wonderful ......................... (invent)
7. The highly ......................... discussion benefited them all. (produce)
8. The famous ......................... live a fairly simple life. (research)
Complete these sentences with the correct form of the words in brackets.
1. Viet Nam is a developed country, not a developed one. (develop)
2. Environmentalists are trying their best to protect the natural environment. (environment)
3. Aeromobil is a unique combination of car and airplane, a truly flying car. (fly)
4. Sir Alexander Fleming was the flag of the penicillin. (discover)
5. Amazing science discoveries help a lot in improving our lives. (science)
6. Thomas Edison was a wonderful inventor (invent).
7. The highly produced discussion benefited them all. (produce)
8. The famous researchers live a fairly simple life. (research)
 
  • Like
Reactions: Bella Dodo

Bella Dodo

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
335
931
136
Hà Nội
Diễn Đàn Học Mãi
1. Viet Nam is a developed country, not a developed one. (develop)
1. Viet Nam is a developing country, not a developed one. Em thấy đấy, developing dùng cho đất nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam. Developed countries là những đất nước ví dụ như Úc và Canada.
4. Sir Alexander Fleming was the flag of the penicillin. (discover)
4. Sir Alexander Fleming was the discoverer of the penicillin. Chị Bella thấy từ của em chưa trùng hợp với từ được cho.
5. Amazing science discoveries help a lot in improving our lives. (science)
5. Amazing scientific discoveries help a lot in improving our lives. Theo chị, scientific sẽ phù hợp hơn, vì đây là một tính từ.
Bella
 
  • Like
Reactions: anbinhf
Top Bottom