English THCS word form

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,036
301
18
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
À cho em hỏi thêm cái nữa ạ
She had to pass the _____ examination
a. write b. written c. writing d. wrote
điền b đúng ko ạ


Vậy nếu chị dùng approximatively có bị trừ điểm ko em
ta nghĩ là writing examination, đây là kì thi kiểm tra kĩ năng viết
written examination: hình như là trái ngược với kiểm tra miệng
ta nghĩ vậy ak
 
Top Bottom