what?- theempire come on

M

marukokeropi

mẹ ơi tích phân
cái này em chịu
em chửa học
vào vì thấy đồng quan điểm chúng ta là những ocn chuột thí nghiệm
 
M

marukokeropi

này này bực rùi đó
dám bảo thằng này biến X( X( X(
noái cho bít
thằng này là con trai
con gái đâu mà cô em với côc iếc j
bực
bực X( X( X( X(
 
T

theempire

Thì sau khi tích phân từng phần mình tách ra thành dạng
[tex] \frac{P(X)}{Q(X)} = A + B \frac{Q'(X)}{Q(X)} + \frac {C}{Q(X)} [/tex]
 
N

nejitenten

49681558kz5.jpg

Cộng các kết quả lại, ta có đáp án.
 
Top Bottom