Sử 10 Vương triều Tây Sơn

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Nêu các chính sách của vương triều Tây Sơn và nhận xét
Giúp em với @Võ Thu Uyên
Chính sách:
  • Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất
  • lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục thi cử, đưa chữ Nôm vào văn tự chính thức của dân tộc
  • Tổ chức quân đội, trang bị vũ khí đầy đủ
  • Mở rộng, phát triển thủ công nghiệp
  • Đối ngoại: Hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ tốt đẹp với Lào, Chân Lạp
Nhận xét:
  • Mang tính chất tiến bộ, thể hiện tư tưởng mới của một ông vua muốn thực hiện chính sách cải cách.
  • Chính sách này tương đối toàn diện, thể hiện rõ hoài bão xây dựng đất nước, vươn lên sánh vai với các nước xung quanh; bước đầu khôi phục kinh tế và mở ra hướng phát triển mới của nước nhà.
  • Tuy nhiên, do thời gian ngắn và trong bối cảnh đất nước mới trải qua chiến tranh, vì vậy các chính sách này mới chỉ hé mở lối thoát, chưa thể đưa xã hội phong kiến Đại Việt Vượt qua khủng hoảng.
 
Top Bottom