Địa 9 Vùng đồng bằng sông Cửu Long

0386634082

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2020
227
100
51

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,205
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì? Nêu một số giải pháp khắc phục khó khăn do tự nhiên mang lại.
*Thuận lợi:
- Đồng bằng rộng lớn nhất nước ta: 39734 km2.
- Địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ (1,2 triệu ha), diện tích trồng lúa lớn: 3834,8 nghìn ha (>51% của cả nước).
- Có vị trí địa lí thuận lợi: 3 mặt giáp biển.
- Đất: có 3 loại: phù sa ngọt, đất phèn và đất mặn. Trong đó đất phù sa ngọt có độ màu mỡ cao thuận lợi để thâm canh lúa nước.
- Khí hậu cận xích đạo gió mùa nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào.
- Sông Mê Công đem lại nguồn lợi lớn về phù sa và thuỷ sản, hệ thống kênh rạch chằng chịt thuận lợi giao thông thuỷ bộ và nuôi thuỷ sản nước ngọt, sinh vật phong phú, đa dạng.
- Rừng ngập mặn có diện tích lớn thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản
=> Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm số 1 về sản xuất lương thực, thực phẩm. Giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực và xuất khẩu lúa gạo của nước ta.
*Khó khăn:
- Diện tích đất phèn, đất mặn lớn cần được cải tạo, thiếu nước ngọt trong mùa khô.
- Lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long vào mùa mưa với diện rộng và thời gian dài.
- Hiện nay đang xảy ra tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng. (Hạn mặn năm 2020, độ mặn đã lên đến 4 - 5‰)
*Một số giải pháp:
- Đầu tư các dự án thoát lũ, cải tạo đất, cấp nước ngọt cho người dân.
- Chủ động chung sống với lũ sông Mê Công, đồng thời khai thác các lợi thế kinh tế do lũ hằng năm đem lại.
 
Top Bottom