Ngoại ngữ Vừa học vừa vui bộ môn Tiếng Anh thông qua hình ảnh

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,221
10,057
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án ảnh ngày 11.11.2021 và 26.11.2021
Ảnh ngày 11.11.2021
  • Đáp án: A
  • Giải thích: đây là cụm danh từ ghép, education establishment: là sự thành lập nền giáo dục.
  • Dịch: Cô ấy dường như dành cả cuộc đời để nghiêm cứu sự thành lập ngành giáo dục.
Ảnh ngày 26.11.2021
  • Wakui Ken
 
Top Bottom