Viết về phương pháp nấu

K

kitty286

Bạn mod ơi, giúp thì giúp cho trót đi! Vì đây là bài kiểm tra, mà kiến thức mình được học thì rất đơn giản. Viết như thế này dễ bị sinh nghi...
 
Top Bottom