Toán 10 Viết phương trình đường thẳng

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,430
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Mình gọi đường thẳng $y=ax+b$ cần tìm là đường thẳng $(\Delta)$ cho gọn.
c.
Ta thay $x=-2$ vào phương trình đường thẳng $(d_1)$ ta tìm được tung độ giao điểm của đường thẳng $(\Delta)$ và $(d_1)$ là $y=1$
Vậy giao điểm của đường thẳng $(\Delta)$ và $(d_1)$ là điểm $(-2;1)$.
Tương tự ta thay $y=-2$ vào phương trình đường thẳng $(d_2)$ ta tìm được hoành độ giao điểm đường thẳng $(\Delta)$ và $(d_2)$ là $x=2$
Vậy giao điểm của đường thẳng $(\Delta)$ và $(d_2)$ là điểm $(2;-2)$.
Phương trình đường thẳng $(\Delta)$ đi qua 2 điểm $(-2;1)$ và $(2;-2)$. Đến đây thì dễ rồi. Ta tìm được $y=-\dfrac{3}4x-\dfrac12$.

d.
Đường thẳng $(\Delta)$ song song với đường thẳng $y=\dfrac12 x$ nên $a=\dfrac12$
Giao điểm của 2 đường thẳng $y=-\dfrac12x+1$ và $y=3x+5$ là điểm $\left (-\dfrac{8}7;\dfrac{11}7\right )$ (Bạn tìm bằng cách lập phương trình hoành độ giao điểm).
Đến đây thay vào tìm $b$ thôi. Ta tìm được $y=\dfrac12x+\dfrac{15}{7}$.
Nếu bạn có thắc mắc bạn hỏi tại đây nhé ^^ Tụi mình sẽ hỗ trợ.
 
Top Bottom