Sử 8 Việt Nam trong giai đoạn 1858-1918

học sinh ngu hóa

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tư 2020
6
1
6
17
Nam Định
THCS Phùng Chí Kiên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1
: "Cần vương'' có nghĩa là:
A.Giúp vua cứu nước
B.Những điều bậc quân vương cần làm
C.Nhân dân tự phát đứng lên cứu nước
D.Chống Pháp xâm lược
Câu 2:Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là:
A.khởi nghĩa Ba Đình
B.khởi nghĩa Bãi Sậy
C.khởi nghĩa Hương Khê
D.khởi nghĩa Hùng Lĩnh
Câu 3: Người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi thảo "Chiếu Cần vương'' là:
A. Nguyễn Tri Phương
B.Tôn Thất Thuyết
C.Nguyễn Thiện Thuật
D.Phan Đình Phùng
Câu 4: Phong trào Cần vương có thể chia ra làm bao nhiêu giai đoạn?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5:Ngày 13-7-1885 diễn ra sự kiện nào?
A.Cuộc khởi nghĩa Hương Thê bùng nổ
B.Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt
C.Cuộc tấn công của Pháp vào Tân Sở
D.Hàm Nghi ra"Chiếu Cần vương''
Câu 6:Lãnh đạo chủ yếu trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là
A.giai cấp địa chủ phong kiến
B.giai cấp tư sản
C.giai cấp công nhân
D.tầng lớp sĩ phu, văn thân yêu nước tiến bộ
Câu 7:Thất bại trong cuộc phản công tại kinh thành Huế tôn thất Thuyết đã đưa vua hàm Nghi chạy ra
A.núi vụ Quang (Hà Tĩnh)
B. Tân Sở (Quảng Trị)
C.làng Phú Gia (Hương Khê- Hà Tĩnh)
D.Mã cao miền Tây thanh hóa
Câu 8:Sự kiện đánh dấu phong chào cần Vương bùng nổ là
A.Sự phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế
B.Khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ
C.Ngày 13/7/1885 chiếu cần Vương được ban bố
D. Khởi nghĩa Hương khê bùng nổ
Câu 9:Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để
A.Chống lại chính sách cai trị và bóc lột nhân dân hà khắc của triều đình
B.Chống lại sự bình định và bóc lột của thực dân Pháp
C.Chống lại sự cướp phá của nhà Thanh
D.Hưởng ứng chiếu cần Vương của vua hàm Nghi
Câu 10: Lãnh đạo cao nhất cuộc khởi nghĩa Hương Khê là
A.Phan Đình Phùng
B.Phạm Bành
C.Nguyễn Thiện Thuật
D.Đinh Công Tráng
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của phong trào cần vương trong những năm 1885-1888 là
A.Phong trào chủ yếu diễn ra trên địa bàn Nghệ- Tĩnh
B. phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì
C.Phong trào chủ yếu diễn ra ở các tỉnh miền núi
D.Phong trào chủ yếu diễn ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc kì
Câu 12:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành từ
A. từ năm 1897 đến năm 1914
B.Từ năm 1897 đến năm 1915
C.Từ năm 1897 đến năm 1916
D.Từ năm 1897 đến năm 1918
Câu 13:Các chính sách trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp nhằm mục đích gì?
A.Thể hiện địa vị của Pháp trong giới tư bản
B.chuẩn bị cho chiến tranh
C.làm giàu cho chính quốc
D. Làm giàu cho thuộc địa
Câu 14:Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân pháp đầu tư vốn chủ yếu khai thác ngành
A.Nông nghiệp và khai mỏ
B.Thương nghiệp
C.Giao thông vận tải
D.Tài chính ngân hàng
Câu 15:Ngành công nghiệp nào Pháp chú trọng nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Điện lực
B.Chế biến
C.Cơ khí
D.Khai mỏ
Câu 16:Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế việt nam là gì?
A.Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, què quặt, bị cột chặt vào kinh tế Pháp B.Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào pháp
C.Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập
D.Nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển đồng bộ.
Câu 17:Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
A.thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp
B.Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai
C.''Chia để trị'' và thực hiện chính sách văn hóa nô dịch, ngu dân
D.Lôi kéo mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội
Câu 18:Để thiết lập tổ chức bộ máy nhà nước, thực dân Pháp chia nước ta thành bao nhiêu kì?
A .2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19: Để thống trị nhân dân đông dương, thực dân Pháp thiết lập bộ máy chính quyền từ
A.Cấp tỉnh đến cấp xã
B.Cấp trung ương đến tỉnh
C.Trung ương đến địa phương
D.Trung ương
Câu 20: Đâu là guyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại trong phong trào đấu tranh chống pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
A.Thực dân Pháp còn rất mạnh
B.Thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng còn yếu
C.Chưa liên kết được các cuộc khởi nghĩa khác
D.Do chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn

II.TỰ LUẬN:
Trình bày nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,675
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: "Cần vương'' có nghĩa là:
A.Giúp vua cứu nước
B.Những điều bậc quân vương cần làm
C.Nhân dân tự phát đứng lên cứu nước
D.p xâm lược
Câu 2:Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là:
A.khởi nghĩa Ba Đình
B.khởi nghĩa Bãi Sậy
C.khởi nghĩa Hương Khê
D.khởi nghĩa Hùng Lĩnh
Câu 3: Người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi thảo "Chiếu Cần vương'' là:
A. Nguyễn Tri Phương
B.Tôn Thất Thuyết
C.Nguyễn Thiện Thuật
D.Phan Đình Phùng
Câu 4: Phong trào Cần vương có thể chia ra làm bao nhiêu giai đoạn?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5:Ngày 13-7-1885 diễn ra sự kiện nào?
A.Cuộc khởi nghĩa Hương Thê bùng nổ
B.Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt
C.Cuộc tấn công của Pháp vào Tân Sở
D.Hàm Nghi ra"Chiếu Cần vương''
Câu 6:Lãnh đạo chủ yếu trong phong trào Cần vương p cuối thế kỉ XIX là
A.giai cấp địa chủ phong kiến
B.giai cấp tư sản
C.giai cấp công nhân
D.tầng lớp sĩ phu, văn thân yêu nước tiến bộ
Câu 7:Thất bại trong cuộc phản công tại kinh thành Huế tôn thất Thuyết đã đưa vua hàm Nghi chạy ra
A.núi vụ Quang (Hà Tĩnh)
B. Tân Sở (Quảng Trị)
C.làng Phú Gia (Hương Khê- Hà Tĩnh)
D.Mã cao miền Tây thanh hóa
Câu 8:Sự kiện đánh dấu phong trào cần Vương bùng nổ là
A.Sự phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế
B.Khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ
C.Ngày 13/7/1885 chiếu cần Vương được ban bố
D. Khởi nghĩa Hương khê bùng nổ
Câu 9:Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để
A.Chống lại chính sách cai trị và bóc lột nhân dân hà khắc của triều đình
B.Chống lại sự bình định và bóc lột của thực dân Pháp
C.Chống lại sự cướp phá của nhà Thanh
D.Hưởng ứng chiếu cần Vương của vua hàm Nghi
Câu 10: Lãnh đạo cao nhất cuộc khởi nghĩa Hương Khê là
A.Phan Đình Phùng
B.Phạm Bành
C.Nguyễn Thiện Thuật
D.Đinh Công Tráng
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của phong trào cần vương trong những năm 1885-1888 là
A.Phong trào chủ yếu diễn ra trên địa bàn Nghệ- Tĩnh
B. phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì
C.Phong trào chủ yếu diễn ra ở các tỉnh miền núi
D.Phong trào chủ yếu diễn ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc kì
Câu 12:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành từ
A. từ năm 1897 đến năm 1914
B.Từ năm 1897 đến năm 1915
C.Từ năm 1897 đến năm 1916
D.Từ năm 1897 đến năm 1918
Câu 13:Các chính sách trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp nhằm mục đích gì?
A.Thể hiện địa vị của Pháp trong giới tư bản
B.chuẩn bị cho chiến tranh
C.làm giàu cho chính quốc
D. Làm giàu cho thuộc địa
Câu 14:Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân pháp đầu tư vốn chủ yếu khai thác ngành
A.Nông nghiệp và khai mỏ
B.Thương nghiệp
C.Giao thông vận tải
D.Tài chính ngân hàng
Câu 15:Ngành công nghiệp nào Pháp chú trọng nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Điện lực
B.Chế biến
C.Cơ khí
D.Khai mỏ
Câu 16:Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế việt nam là gì?
A.Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, què quặt, bị cột chặt vào kinh tế Pháp B.Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào pháp
C.Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập
D.Nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển đồng bộ.
Câu 17:Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
A.thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp
B.Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai
C.''Chia để trị'' và thực hiện chính sách văn hóa nô dịch, ngu dân
D.Lôi kéo mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội
Câu 18:Để thiết lập tổ chức bộ máy nhà nước, thực dân Pháp chia nước ta thành bao nhiêu kì?
A .2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19: Để thống trị nhân dân đông dương, thực dân Pháp thiết lập bộ máy chính quyền từ
A.Cấp tỉnh đến cấp xã
B.Cấp trung ương đến tỉnh
C.Trung ương đến địa phương
D.Trung ương
Câu 20: Đâu là guyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại trong phong trào đấu tranh p cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
A.Thực dân Pháp còn rất mạnh
B.Thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng còn yếu
C.Chưa liên kết được các cuộc khởi nghĩa khác
D.Do chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn
II.TỰ LUẬN:
Trình bày nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
Câu này bạn xem lại SGK bài 27 nhé!
Có đầy đủ hết ạ:3
 
Top Bottom