Địa 12 Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

1

123colen_yeah

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ khi đổi mới, Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Ở nhiều diễn đàn kinh tế, Việt Nam luôn đề nghị các nước công nhận có nền kinh tế thị trường. Vì sao???

Mình cần gấp!!! Mọi người giúp đỡ nhé!!! :)
 
Top Bottom