Sử 9 Việt Nam năm 1939 _1945

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
496
1,195
126
17
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Nêu thủ đoạn của Pháp và Nhật khi chúng cùng thống trị Đông Dương
Pháp :
  • dựa vào Nhật để chống phá cách mạng của Đông Dương.
Nhật
  • lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống phá cách mạng Đông Dương
Trình bày diễn biến các cuộc khởi nghĩa Nam kỳ Bắc Sơn theo bản đồ
Bản đồ nào bạn ?
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
496
1,195
126
17
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
Pháp :
  • dựa vào Nhật để chống phá cách mạng của Đông Dương.
Nhật
  • lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống phá cách mạng Đông Dương

Bản đồ nào bạn ?
bản đồ trong sách giáo khoa, thực sự là trình bày diễn biến thôi
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
bản đồ trong sách giáo khoa, thực sự là trình bày diễn biến thôi
Nếu chỉ trình bày diễn biến thì câu này bạn hoàn toàn có thể đọc trong SGK, vì trong đó ghi rõ cả rồi nhé!
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII diễn ra trong hoàn cảnh nào
Hoàn cảnh:
Thế giới:
  • 6/1941, Đức tấn công Liên Xô
  • Thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít Đức - Ý - Nhật.
Trong nước:
  • Nhật vào Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng Nhật => Nhật từng bước biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng
  • Nhân dân đông Dương chịu hai tầng áp bức Pháp - Nhật => Mâu thuẫn dân tộc gay gắt
  • Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của nhân dân Đông Dương, nhiều cuộc đấu tranh vũ trang nổ ra như khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì...
=> Trước tình hình đó, 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị trung ương Đảng lần thứ VIII
 
Top Bottom