Sử 8 Việt nam giai đoạn 1897-1918

H

ha_tp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề nè bạn

Đề cương ôn thi học kì môn sử lớp 8e
TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I: (2, 5 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1: (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
1.1) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. 30/8/1858 B.29/8/1858 C. 01/9/1858 d. 31/8/1858
1.2) Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-Pê-Răng (Hy Vọng) của Pháp trên dòng sông nào?
A. Sông vàm Cỏ Đông B. Sông Vàm Cỏ Tây
C. Sông Hồng D. Sông Đà
1.3) Ai nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương?
a. Hoàng Diệu b. Nguyễn Trung Trực c. Phan Đình Phùng d. Tôn Thất Thuyết
1.4) Ai chế tạo súng ra trường giống Pháp năm 1874
A. Phan Đình Phùng C. CaoBá Quát
B. Cao Thắng D. Nguyễn Thiện Thuật
1.5) Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)
B. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)
C. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
1.6) Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?
A. Đinh Công Tráng B. Phan Đình Phùng C. Trương Định D. Hoàng Diệu

II: TỰ LUẬN (7 Điểm)
Câu 2: (3 điểm) Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược nước ta? Pháp chọ nơi nào làm mục tiêu xâm lược đầu tiên ở nước ta? Vì sao?
Câu 3: (3 điểm) Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai,tầng lớp nào đã xuất hiện? Thái độ của từng giai cấp và tầng lớp đó đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào?
Câu 3: (1 điểm) Hãy kể tên các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất?
ĐÁP ÁN
I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
1.1)Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. 30/8/1858 B.29/8/1858 C. 01/9/1858 d. 31/8/1858
1.2) Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-Pê-Răng (Hy Vọng) của Pháp trên dòng sông nào?
A. Sông vàm Cỏ Đông B. Sông Vàm Cỏ Tây
C. Sông Hồng D. Sông Đà
1.3) Ai nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương?
A. Hoàng Diệu B. Nguyễn Trung Trực C. Phan Đình Phùng D. Tôn Thất Thuyết
1.4) Ai chế tạo súng ra trường giống Pháp năm 1874
A. Phan Đình Phùng C. CaoBá Quát
B. Cao Thắng D. Nguyễn Tri Phương
1.5) Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)
B. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)
C. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
1.6) Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?
A. Đinh Công Tráng B. Phan Đình Phùng C. Trương Định D. Hoàng Diệu

II: TỰ LUẬN (7 Điểm)
Câu 2: (3 điểm) Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược nước ta? Pháp chọ nơi nào làm mục tiêu xâm lược đầu tiên ở nước ta? Vì sao?
- Bảo vệ đạo Gia - Tô
- Đà Nẵng.
- Vì Đà Nẵng gần Huế, dễ tấn công Huế.
Câu 3: (3 điểm) Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai,tầng lớp nào đã xuất hiện? Thái độ của từng giai cấp và tầng lớp đó đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào?
- Tầng lớp Tư sản:
+ Làm ăn luôn bị Pháp chèn ép.
+ Không có tư tưởng cách mạng triệt để.
- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị:
+ Cuộc sống bấp bênh.
+ Có ý thức dân tộc sẵn sàng tham gia cách mạng.
- Giai cấp công nhân:
+ Số lượng khoảng 10 vạn người, đời sống khốn khổ.
+ Có tinh thần cách mạng triệt để.
Câu 3: (1 điểm) Hãy kể tên các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất?
- Phong trào Đông Du (1905 – 1909.
- Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)
- Cuôch vận động duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ (1908).

 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Xin phép làm phần Trắc nghiệm và Bổ sung phần tự luận:
đề nè bạn

Đề cương ôn thi học kì môn sử lớp 8e
TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG
: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I: (2, 5 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1: (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
1.1) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. 30/8/1858 B.29/8/1858 C. 01/9/1858 d. 31/8/1858
1.2) Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-Pê-Răng (Hy Vọng) của Pháp trên dòng sông nào?
A. Sông vàm Cỏ Đông B. Sông Vàm Cỏ Tây
C. Sông Hồng D. Sông Đà
1.3) Ai nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương?
a. Hoàng Diệu b. Nguyễn Trung Trực c. Phan Đình Phùng d. Tôn Thất Thuyết
1.4) Ai chế tạo súng ra trường giống Pháp năm 1874
A. Phan Đình Phùng C. CaoBá Quát
B. Cao Thắng D. Nguyễn Thiện Thuật
1.5) Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)
B. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)
C. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
1.6) Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?
A. Đinh Công Tráng B. Phan Đình Phùng C. Trương Định D. Hoàng Diệu

II: TỰ LUẬN (7 Điểm)
Câu 2: (3 điểm) Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược nước ta? Pháp chọ nơi nào làm mục tiêu xâm lược đầu tiên ở nước ta? Vì sao?

- Thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô đem quân xâm lược nước ta.
- Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vì:

+ Đà Nẵng là cảng nước sâu vì vậy tàu chiến có thể hoạt động dễ dàng.
+ Có thể dùng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công Huế,buộc triều Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam.
Câu 3: (3 điểm) Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai,tầng lớp nào đã xuất hiện? Thái độ của từng giai cấp và tầng lớp đó đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào?
- Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới đã xuất hiện là: tư sản, tiểu tư sản thành thị và giai cấp công nhân.
* Tầng lớp tư sản:
- Họ bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép. Vì có tiềm lực kinh tế yếu ớt, nên họ chỉ muốn có điều kiện làm ăn, buôn bán dễ dàng, chưa có ý thức tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
* Tầng lớp tiểu tư sản:
- Cuộc sống của họ có phần dễ chịu hơn nông dân, công nhân nhưng vẫn rất bấp bênh.
- Họ là những người có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.
* Đội ngũ công nhân:
- Họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống lại địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt.
Câu 3: (1 điểm) Hãy kể tên các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất?
Các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất : cách mạng tân hợi ,cuộc vận động duy tân , cuộc khởi nghĩa xi-pay .......
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi
Top Bottom