English THCS Viết lại câu

Dung 135

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2020
83
30
26
17
Đồng Nai
THCS Hoa binnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rewrite the following sentences so that the second sentence means nearly exactly the same as the first one.
1. She planted that tree five years ago.
That tree .......................................................................................................................
2- Shall we use gas instead of burning coal ?
I suggest .......................................................................................................................
3- Tom failed the exam because of his laziness.
Because Tom ................................................................................................................
4- Nam’s motorbike was washed carefully.
Nam ..............................................................................................................................
5- My sister is good enough to pass the final exam.
My sister is so ..............................................................................................................
6- To make friends in the new school is not easy for a new student.
It’s ................................................................................................................................
7. The weather was too bad, so they cancelled the flight.
Because ………………………………………………………………………………
8. Peter plays soccer well.
Peter is ………………………………………………………………………………
9. Let’s use tree leaves to wrap food to reduce pollution.
I suggest ………………………………………………………………………………
10. Because the weather was bad, they couldn’t go to the movies.
Because of ……………………………………………………………………………
 
Last edited by a moderator:

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Theo mình là thế này :
1. She planted that tree five years ago.
That tree was planted by her 5 years ago.
2- Shall we use gas instead of burning coal ?
I suggest using gas instead of burning coal.
3- Tom failed the exam because of his laziness.
Because Tom was lazy, he failed the exam.
4- Nam’s motorbike was washed carefully.
Nam washed his motorbike carefully.
5- My sister is good enough to pass the final exam.
My sister is so good that she passes the final exam.
6- To make friends in the new school is not easy for a new student.
It’s not easy for a new student to make friends in the new school.
7. The weather was too bad, so they cancelled the flight.
Because the weather was too bad, they cancelled the flight.
8. Peter plays soccer well.
Peter is good at playing soccer.
9. Let’s use tree leaves to wrap food to reduce pollution.
I suggest using tree leaves to wrap food to reduce pollution.
10. Because the weather was bad, they couldn’t go to the movies.
Because of the bad weather, they couldn't go to the movies.
Chúc bạn học tốt.
 
Top Bottom