English THCS Viết lại câu

Vy Lan Lê

Học sinh
Thành viên
29 Tháng năm 2018
46
64
31
Hà Nội
THCS Lý Thường Kiệt
Pessimists feel life is always loaded against them.
is it right ? '-'
 
Last edited:
Top Bottom