English THCS viết lại câu

Nguyễn Ngọc Trà My

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng tư 2018
353
35
51
Ninh Bình
THCS Phát Diệm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mai thi rồi ai chữa hộ mình mấy câu tiếng anh này mới, check lại xem nếu mình sai thì sửa hộ nhé, mai thi rồi. Nếu biết thì viết luôn cấu trúc giúp mình nhé
B1. Dùng từ gợi ý để viết lại câu
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???)
modern Christian theology has been influenced by his writings
2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
(câu này mình ko biết làm )
5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
Losing weight is difficult as putting on weight
6. I have no idea who i should call for help in this situation
I have no idea who to call for help in this situation
7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started
( câu này ko biết lm)
8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom
9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get... ( ko biết làm )
10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't.............
11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish............
 

Ngố Ngây Ngô

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
805
840
126
Quảng Nam
THPT
7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started teaching her children to play piano 4 years ago
10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't.....far from my home, so i go to school on foot everyday........
11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish......my sister improved her english speaking......
 
  • Like
Reactions: Elishuchi

thuynguyen09

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2011
36
42
96
5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
Losing weight is difficult as putting on weight
Losing weight is more difficult than putting on weight
3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
No other man in the office is more capable than his father

. I have no idea who i should call for help in this situation
Đề sai à-> I have no idea whom i should call for help in this situation :D
 
Last edited by a moderator:

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Mai thi rồi ai chữa hộ mình mấy câu tiếng anh này mới, check lại xem nếu mình sai thì sửa hộ nhé, mai thi rồi. Nếu biết thì viết luôn cấu trúc giúp mình nhé
B1. Dùng từ gợi ý để viết lại câu
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???)
modern Christian theology has been influenced by his writings
2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
(câu này mình ko biết làm )
5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
Losing weight is difficult as putting on weight
6. I have no idea who i should call for help in this situation
I have no idea who to call for help in this situation
7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started
( câu này ko biết lm)
8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom
9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get... ( ko biết làm )
10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't.............
11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish............
Tham khảo nhé!
B1. Dùng từ gợi ý để viết lại câu
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???)
Modern Christian theology has been influenced by his writings
OK
2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
establish = set up: thành lập
3. His father is the most capable man in the office
No (other) man in the office is more capable than his father
Hoặc : No man in the office is as capable as his father
4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
Jonah had obviously made an effort to dress up for the occasion.
dress up: ăn mặc chỉnh tề
5. Losing weight is not so easy as putting on weight.(difficult)
Losing weight is more difficult than putting on weight.
6. I have no idea who i should call for help in this situation
I have no idea who to call for help in this situation
7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started teaching her children to play piano 4 years ago
8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom
Hoặc: I wish I could cook better than my mom
9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get used to living in the country
Be accustomed to = get used to +Ving: Quen với
10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
My school isn't far from my home, so i go to school on foot everyday
11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish my sister to improve her english speaking
Ở đây "Wish" được dùng theo kiểu "muốn" nên không dùng theo kiểu điều ước không thực
---------
Cảm ơn bạn đã đến với diễn đàn HOCMAI khi cần trao đổi, chúng tôi trân trọng sự cố gắng của bạn. Chúng tôi sẽ luôn ở đây và hỗ trợ bạn hết mình. Cố lên bạn nhé!
 

lehongli

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười hai 2013
186
134
61
4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
(câu này mình ko biết làm )
>> Từ khóa đâu bạn
5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
>>Không dễ bằng thì khó hơn
Losing weight is more difficult than putting on weight

7.she has taught her children to play piano for 4 years.
>>Thì hiện tại hoàn thành mà có cấu trúc như vầy thì ta có thể biến đổi lại thành
She started/began to teach her children to play piano 4 years ago.
Với hai từ này, đổi tương tự đối với những câu khác
( câu này ko biết lm)

9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
>> Be accustomed/used to Ving: chỉ trạng thái, tức là mình quen với việc gì
>> Get/become accustomed/used to Ving: chỉ hành động, trở nên quen với cái gì.
Dịch ra là Mất một khoảng thời gian dài để tôi quen với việc sống ở quê.
>> Mất một khoảng thời gian dài để tôi trở nên quen với việc sống ở quê

It took me a long time to get accustomed to living in the country

10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
>> Nhiều cách làm mà khác nhau nữa, từ khóa đâu bạn
my school isn't

11. I would like my sister to improve her english speaking
>> Câu này câu ước, bạn làm một câu như vậy rồi mà, sao bỏ trống
I wish............
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
19
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Mai thi rồi ai chữa hộ mình mấy câu tiếng anh này mới, check lại xem nếu mình sai thì sửa hộ nhé, mai thi rồi. Nếu biết thì viết luôn cấu trúc giúp mình nhé
B1. Dùng từ gợi ý để viết lại câu
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???)
modern Christian theology has been influenced by his writings
2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
(câu này mình ko biết làm )
5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
Losing weight is difficult as putting on weight
6. I have no idea who i should call for help in this situation
I have no idea who to call for help in this situation
7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started
( câu này ko biết lm)
8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom
9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get... ( ko biết làm )
10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't.............
11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish............
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???) ừa, bị động đấy :)
modern Christian theology has been influenced by his writings

2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
Ừa, đúng rồi :)

3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
Ừa, nhất = không 1 ai :)

4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
make an effort = try to Vo rồi tự làm

5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
thế not easy thành difficult, câu bạn làm đúng rồi, có thể dùng so sánh more difficult than..

6. I have no idea who i should call for help in this situation
câu này bắt đầu bằng gì, cũng i have no idea?

7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started teaching...chuyển thành quá khứ đơn ấy.

8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom, câu này đúng rồi.

9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get used to living....
to be accustomed to = het used to = be used to

10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't far from my home, so...

11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish my sister to improve...
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

lehongli

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười hai 2013
186
134
61
1. His writings have influenced modern Christian theology. ( been)
( Câu này chuyển thành câu bị động à???) ừa, bị động đấy :)
modern Christian theology has been influenced by his writings

2.The group plans to establish an important business(set)
The group plans to set up an important business
Ừa, đúng rồi :)

3. His father is the most capable man in the office
No other man is more capable in the office than his father
Ừa, nhất = không 1 ai :)

4.Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion.
make an effort = try to Vo rồi tự làm

5. Losing weight is not easy as putting on weight.(difficult)
thế not easy thành difficult, câu bạn làm đúng rồi, có thể dùng so sánh more difficult than..

6. I have no idea who i should call for help in this situation
câu này bắt đầu bằng gì, cũng i have no idea?

7.she has taught her children to play piano for 4 years
She started teaching...chuyển thành quá khứ đơn ấy.

8.It is a pity i can not cook as well as my mom
I wish i could cook as well as my mom, câu này đúng rồi.

9. It took me a long time to be accustomed to living in the country
It took me a long time to get used to living....
to be accustomed to = het used to = be used to

10. My school is near my home, so i go to school on foot everyday
my school isn't far from my home, so...

11. I would like my sister to improve her english speaking
I wish my sister to improve...
Ừm
3.
Thứ tự của in the office không ổn, mọi người nên chỉnh lại như bạn nào ở trên kìa
9.
Hai cái khác nghĩa nhau đó, nên phân biệt rõ ra nè.
>> Be accustomed/used to Ving: chỉ trạng thái, tức là mình quen với việc gì
>> Get/become accustomed/used to Ving: chỉ hành động, trở nên quen với cái gì.
11.
Wish to thì mình thấy, nghĩa tương đương want
Nhưng wish Someone to thì mình chưa thấy bao giờ
Không nên dùng
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Ừm
3.
Thứ tự của in the office không ổn, mọi người nên chỉnh lại như bạn nào ở trên kìa
9.
Hai cái khác nghĩa nhau đó, nên phân biệt rõ ra nè.
>> Be accustomed/used to Ving: chỉ trạng thái, tức là mình quen với việc gì
>> Get/become accustomed/used to Ving: chỉ hành động, trở nên quen với cái gì.
11.
Wish to thì mình thấy, nghĩa tương đương want
Nhưng wish Someone to thì mình chưa thấy bao giờ
Không nên dùng
Phần 11 thì cambridge đã giải thích rõ rồi nhé, bạn xem thử ^^
Untitled.png
 
Top Bottom