Viết lại câu

Nguyễn Võ Hà Trang

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,578
1
9,503
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
I wanted Mary to invite Linda to the party
--> I wanted Linda to be(invite mình chuyển thành invited hay invite ạ)
Đi sau to be thì chỉ có thể là tính từ, danh từ hoặc động từ ở dạng [tex]V_3[/tex] hoặc V_ing. Vậy trong trường hợp trên chỉ có invited là phù hợp. Hơn nữa đây là cấu trúc câu bị động nhé!
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom