Ngoại ngữ viết lại câu

Nguyễn Thị Phanh

Banned
Banned
14 Tháng tám 2017
185
142
36
20
Phú Thọ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Margaret and I have had an arguent, so we're not talking to each other. ( out)
2. Nobody approved of the new law when it was introduced ( approval)
3. I didn't want to have an argument so I changed the subject. ( mood)
4. He has been a policeman since he was 20 ( force)
5. Someone is coming to fit a burgar alarm in Rosemary's house ( fitted)
 

tienganh220403@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng hai 2016
363
320
121
21
Nghệ An
1. Margaret and I have had an arguent, so we're not talking to each other. ( out)
=> Margaret and I have fallen out, so we're not talking to each other.
2. Nobody approved of the new law when it was introduced ( approval)
=>The new law didn't meet with anyone's approval when it was introduced.
3. I didn't want to have an argument so I changed the subject. ( mood)
=> I wasn't in the mood for an argument, so I changed the subject.
4. He has been a policeman since he was 20 ( force)
=> He has been forced to be a policeman since he was 20 (ko chắc)
5. Someone is coming to fit a burgar alarm in Rosemary's house ( fitted)
=> A burgar alarm in Rosemary's house is being fitted
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
1. Margaret and I have had an arguent, so we're not talking to each other. ( out)
2. Nobody approved of the new law when it was introduced ( approval)
3. I didn't want to have an argument so I changed the subject. ( mood)
4. He has been a policeman since he was 20 ( force)
5. Someone is coming to fit a burgar alarm in Rosemary's house ( fitted)

1. Margaret and I have had an arguent, so we're not talking to each other. ( out)
Margaret and I have fallen out, so we're not talking to each other.
2. Nobody approved of the new law when it was introduced ( approval)
The new law didn't meet with anyone's approval when it was introduced.
3. I didn't want to have an argument so I changed the subject. ( mood)
I wasn't in the mood for an argument, so I changed the subject.
4. He has been a policeman since he was 20 ( force)
He has been forced to be a policeman since he was 20
5. Someone is coming to fit a burgar alarm in Rosemary's house ( fitted)
A burgar alarm in Rosemary's house is being fitted
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. Margaret and I have had an arguent, so we're not talking to each other. ( out)
=> Margaret and I have fallen out, so we're not talking to each other.
2. Nobody approved of the new law when it was introduced ( approval)
=>The new law didn't meet with anyone's approval when it was introduced.
3. I didn't want to have an argument so I changed the subject. ( mood)
=>I wasn't in the mood for an argument, so I changed the subject.
4. He has been a policeman since he was 20 ( force)
=> He has been forced to be a policeman since he was 20.
5. Someone is coming to fit a burgar alarm in Rosemary's house ( fitted)
=> A burgar alarm in Rosemary's house is being fitted.
 
Top Bottom