English THCS viết lại câu

H

hamy2k1@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

đề: viết lại câu = từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi
1. He was examined by the doctor.
-> The doctor.....
2. People think that doing morning exercises is good for health.
-> It is.....
3. Parents ought to send their children to school.
-> Children.....
4. They are spending a lot of money because they want to help their friends.
-> They are spending a lot of money so that.....
5. Does your country export coffee to Europe?
-> Is coffee....?
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

1. He was examined by the doctor.
-> The doctor examined him
2. People think that doing morning exercises is good for health.
-> It is said that doing morning exercises is good for health.
3. Parents ought to send their children to school.
-> Children ought to be sent to school by their parents
4. They are spending a lot of money because they want to help their friends.
-> They are spending a lot of money so that help their friends.
5. Does your country export coffee to Europe?
-> Is coffee exported to Ẻuope
 
A

arrigato

4. They are spending a lot of money because they want to help their friends.
-> They are spending a lot of money so that they can help their friends.
 
Top Bottom