English THCS viết lại câu với nghĩa tương đương

Harper-Lee 23

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười hai 2018
37
3
21
18
Hà Nội
THCS Quang Lãng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1."If I were you ,I wouldn't accept that job " said Nam to Lan.
-->Nam advised
2.I have difficulty in contacting him.
--> I find
3.His legs were broken .He still tried to get home.(despite)
-->
4.I have little time.That's why I don't surf the Internet much.(If)
-->
5.Our grandparents live far away.We don't usually visit them.(If).
-->
6.They couldn't drive fast .The road was very slippery .(so)
-->
7.The children finished their homework .They went our to play football.(after).
-->
8.I came back to the village .I was born in that village.(where)
-->
giúp mk vs cảm ơn các bn nhìu
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
1."If I were you ,I wouldn't accept that job " said Nam to Lan.
-->Nam advised
2.I have difficulty in contacting him.
--> I find
3.His legs were broken .He still tried to get home.(despite)
-->
4.I have little time.That's why I don't surf the Internet much.(If)
-->
5.Our grandparents live far away.We don't usually visit them.(If).
-->
6.They couldn't drive fast .The road was very slippery .(so)
-->
7.The children finished their homework .They went our to play football.(after).
-->
8.I came back to the village .I was born in that village.(where)
-->
giúp mk vs cảm ơn các bn nhìu
"If I were you ,I wouldn't accept that job " said Nam to Lan.
-->Nam advised Lan not to accept that job
2.I have difficulty in contacting him.
--> I find it difficult to contact with him
3.His legs were broken .He still tried to get home.(despite)
--> Despite his broken legs, he still tried to get home
4.I have little time.That's why I don't surf the Internet much.(If)
--> If I had more time, I would surf the Internet much
5.Our grandparents live far away.We don't usually visit them.(If).
--> If our grandparents didn't live far away, we would usually visit them
6.They couldn't drive fast .The road was very slippery .(so)
--> The road was very slippery so they couldn't drive fast
7.The children finished their homework .They went our to play football.(after).
--> After finishing their homework, the children went our to play football
8.I came back to the village .I was bổn in that village.(where)
--> I came back to the village where I was born.
 
  • Like
Reactions: Harper-Lee 23

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,753
471
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
1."If I were you ,I wouldn't accept that job " said Nam to Lan.
-->Nam advised Lan not to accept that job.
2.I have difficulty in contacting him.
--> I find it difficult to contact him.
3.His legs were broken .He still tried to get home.
--> He tried to get home despite his broken legs.
4.I have little time.That's why I don't surf the Internet much.(If)
--> If I had more time, I would surf the Internet much.
5.Our grandparents live far away.We don't usually visit them.(If).
--> If our grandparents didn't live far away, we would usually visit them.
6.They couldn't drive fast .The road was very slippery .(so)
--> The road was very slippery so they couldn't drive fast.
7.The children finished their homework .They went our to play football.(after).
--> The children went out to play after finishing their homework.
8.I came back to the village .I was born in that village.(where)
--> I came back to the village where I was born.
 

hienmaic2@gmail.com

Học sinh
Thành viên
29 Tháng năm 2019
12
2
21
1, Nam advised Lan not to accept that job.
2, I find it difficult to contact him.
3, Despite his broken legs, he still tried to get home,
4, If i had more time, I would surf the Internet much.
5, If our grandparents didn't live far away, we would usually often them.
6, The road was so slippery that the road was very slippery.
7, The children went out to play football after they had finished their homework.
8,.I came back to the village where I was born.
 
Top Bottom