Viết lại câu với nghĩa không thay đổi

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
16
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
1. .. only thing I haven't
2. ..and I both
12. ..are differences between
23. ..are closed by the athourities until..
24. ..went to the movies in 1940s than nowadays
 
Top Bottom