Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Linh 121212

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2021
165
141
21
15
Bắc Giang
Trường THCS Bắc lý
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.We will use renewable energy in the future.
Renewable energy
2.This is our school.
This school is
3.What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
How
4.I often walked to school when I was a student.
I used
5.Although they are short, they still love playing sports.
In spite of
6.They will use solar energy to protect the environment.
Solar energy
7.Although she eats lots of food, she is still very slim.
In spite of
8.What is the distance between Hanoi and HCM city?
How far
9.I find English interesting.
I am
10.Our roof will be fixed tomorrow.
They
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
1.We will use renewable energy in the future.
Renewable energy
2.This is our school.
This school is
3.What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
How
4.I often walked to school when I was a student.
I used
5.Although they are short, they still love playing sports.
In spite of
6.They will use solar energy to protect the environment.
Solar energy
7.Although she eats lots of food, she is still very slim.
In spite of
8.What is the distance between Hanoi and HCM city?
How far
9.I find English interesting.
I am
10.Our roof will be fixed tomorrow.
They
1.We will use renewable energy in the future.
Renewable energy will be used in the future.
2.This is our school.
This school is here.
3.What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
How far is it from Vinh to Ha Noi city?
4.I often walked to school when I was a student.
I used to walk to school when I was a student.
5.Although they are short, they still love playing sports.
In spite of being short,they still love playing sports.
6.They will use solar energy to protect the environment.
Solar energy wii be used to protect the environment.
7.Although she eats lots of food, she is still very slim.
In spite of eating lots of food , she is still very slim.
8.What is the distance between Hanoi and HCM city?
How far is it from Vinh to Ha Noi city?
9.I find English interesting.
I am interested in English.
10.Our roof will be fixed tomorrow.
They will fix our roof tomorrow.
 

Sakura Tam

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2021
31
79
16
Đồng Nai
THCS Hùng Vương
1.We will use renewable energy in the future.
Renewable energy will be used in the future.
2.This is our school.
This school is here.
3.What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
How far is it from Vinh to Ha Noi city?
4.I often walked to school when I was a student.
I used to walk to school when I was a student.
5.Although they are short, they still love playing sports.
In spite of being short,they still love playing sports.
6.They will use solar energy to protect the environment.
Solar energy wii be used to protect the environment.
7.Although she eats lots of food, she is still very slim.
In spite of eating lots of food , she is still very slim.
8.What is the distance between Hanoi and HCM city?
How far is it from Vinh to Ha Noi city?
9.I find English interesting.
I am interested in English.
10.Our roof will be fixed tomorrow.
They will fix our roof tomorrow.
 

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
788
746
121
Hà Nội
Earth
1.We will use renewable energy in the future.
Renewable energy will be used in the future.
2.This is our school.
This school is ours.
3.What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
How far is it from Vinh to Hanoi? (Hà Nội trong tiếng Anh không dùng "city" đi kèm đằng sau mà nhỉ?)
4.I often walked to school when I was a student.
I used to walk to school when I was a student.
5.Although they are short, they still love playing sports.
In spite of being short, they still love playing sports.
6.They will use solar energy to protect the environment.
Solar energy will be used in order to protect the environment.
7.Although she eats lots of food, she is still very slim.
In spite of eating lots of food, she is still very slim.
8.What is the distance between Hanoi and HCM city?
How far is it from Hanoi to Ho Chi Minh City?
9.I find English interesting.
I am interested in English.
10.Our roof will be fixed tomorrow.
They will fix our roof tomorrow.
 
  • Like
Reactions: Junery N

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Vì mn trả lời đúng hết rùi nên mình xin phép giải thích cấu trúc để bạn có thể làm được những dạng bài như này trong tương lai.
Câu 1,6,10 cấu trúc sử dụng là cấu trúc bị động S1 + will + V + S2 --> S2 + will be Vp2 + (by S1) + ...
Câu 3,8 What is the distance = How far is it
Câu 4 used to V : đã từng
Câu 5,7 Inspite of sth/Ving/Clause (the fact that), Clause
Câu 9 be interested in sth = thích cái gì
 
Top Bottom