English Viết lại câu lớp 8

M

magicspell98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]SENTENCE TRANSFORMATION Complete the unfinished sentence in such a way that it means nearly the same as the sentence printed before it.[/FONT][FONT=&quot] (15pts)[/FONT]
[FONT=&quot]1. The boss
They was made to work very hard[/FONT]
[FONT=&quot]2. I am sorry
If only I had succeed in finding the solution[/FONT]
[FONT=&quot]3. John’s behavior sometimes surprises everyone.
Everyone [/FONT]
[FONT=&quot]4. The girl took the gold pen by mistake.
The girl [/FONT]
[FONT=&quot]5. Several contestants withdrew from the final round.
Just a few contestants took [/FONT]
[FONT=&quot]6. I advise you to be patient in this situation.
If I were you , I would be a patient[/FONT]
[FONT=&quot]7. Mai had difficulty solving the problem.
Mai came [/FONT]
[FONT=&quot]8. He dislikes English food very much.
He doesn’t think [/FONT]
[FONT=&quot]9. There were a lot of people in the discotheque.
The discotheque[/FONT]
[FONT=&quot]10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.
Had [/FONT]
:)
 
Last edited by a moderator:
K

kuckutkute

[FONT=&quot]SENTENCE TRANSFORMATION Complete the unfinished sentence in such a way that it means nearly the same as the sentence printed before it.[/FONT][FONT=&quot] (15pts)[/FONT]
[FONT=&quot]1. The boss made them work very hard.[/FONT]
[FONT=&quot]They was made to work very hard [/FONT]
[FONT=&quot]2. I am sorry I didn’t succeed in finding the solution.[/FONT]
[FONT=&quot]If only I had succeed in finding the solution[/FONT]
[FONT=&quot]3. John’s behavior sometimes surprises everyone.[/FONT]
[FONT=&quot]Everyone is sometime surpried by John’ s behavior[/FONT]
[FONT=&quot]4. The girl took the gold pen by mistake.[/FONT]
[FONT=&quot]The girl didn’t mean for taking the gold pen[/FONT]
[FONT=&quot]5. Several contestants withdrew from the final round.[/FONT]
[FONT=&quot]Just a few contestants took part in the final round [/FONT]
[FONT=&quot]6. I advise you to be patient in this situation.[/FONT]
[FONT=&quot]If I were you , I would be a patient ( patient is an adj, :"> an adj (followin by an article is wrong , isnt it? )[/FONT]
[FONT=&quot]7. Mai had difficulty solving the problem.[/FONT]
[FONT=&quot]Mai came out the problem difficultly (?) [/FONT] -> Mai came up against the difficulty solvin the problem
[FONT=&quot]8. He dislikes English food very much.[/FONT]
[FONT=&quot]He doesn’t think English food is good[/FONT]
[FONT=&quot]9. There were a lot of people in the discotheque.[/FONT]
[FONT=&quot]The discotheque were full of the people[/FONT]
[FONT=&quot]10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.[/FONT]
[FONT=&quot]Had he had (enough )money, he would buy the shirt (?)[/FONT]
:)
làm pừa :"> hờ hờ.....................................................
 
Last edited by a moderator:
M

magicspell98

4. The girl took the gold pen by mistake.
The girl didn’t mean for taking the gold pen. sai rui
phai la:The girl didn’t mean to take the gold pen.
5. Several contestants withdrew from the final round.
Just a few contestants took out the final round (sai tip) => Just a few contestants took part in the final round.
7. Mai had difficulty solving the problem.
Mai came out the problem difficultly (?) => Mai came up against (some) difficulty solving the problem.
came up with(nghĩ ra nảy ra ý tưởng) >< come up against
9. There were a lot of people in the discotheque.
The discotheque were full of the people( la was chu)
10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.
Had he had money, he would buy the shirt (?)(nen cho la he had enough money)
 
K

kuckutkute

4. The girl took the gold pen by mistake.
The girl didn’t mean for taking the gold pen. sai rui
phai la:The girl didn’t mean to take the gold pen.
5. Several contestants withdrew from the final round.
Just a few contestants took out the final round (sai tip) => Just a few contestants took part in the final round.
7. Mai had difficulty solving the problem.
Mai came out the problem difficultly (?) => Mai came up against (some) difficulty solving the problem.
came up with(nghĩ ra nảy ra ý tưởng) >< come up against
9. There were a lot of people in the discotheque.
The discotheque were full of the people( la was chu)
10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.
Had he had money, he would buy the shirt (?)(nen cho la he had enough money)
Mấy câu đầu ý nhớ, cậu post đáp án lên rồi nên tớ tưởng là kg phải làm nữa, cái phần bài làm "didnt meant for" là cậu post lên đó chứ ;;)
Ờ, take part in, kg đọc rõ đề :D
 
M

magicspell98

uk nhung cai day la sai , co giao to bao the mu
Con cau 10 la dk loại 3 chu nen ko lam la had he money dc
 
K

kuckutkute

Thắc mắc câu này ,phải là :
Had he money , he would buy the shirt

Đúng ko nhể;)) Sai thì đừng cười nhaz:D

10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.
Had he had money, he would buy the shirt

Câu nà để Type 3 pác nhá : ( câu đầu là dạng Qk thì câu sau để Condition Type3 )
CẤu trúc chính : if S have had st, S would have done st
=> ĐẢo ngữ rút gọn : Had S done st, S would have done st
Nếu làm kiểu PPK thì câu nà ra câu đk loại 2 ( tức là chỉ một sviec khó có thể hoặc kg thể xảy ra trong thực tế )
 
T

teddyhandsome

10. He didn’t buy the shirt he liked because he didn’t have any money with him.
Had he had money, he would buy the shirt

Câu nà để Type 3 pác nhá : ( câu đầu là dạng Qk thì câu sau để Condition Type3 )
CẤu trúc chính : if S have had st, S would have done st
=> ĐẢo ngữ rút gọn : Had S done st, S would have done st
Nếu làm kiểu PPK thì câu nà ra câu đk loại 2 ( tức là chỉ một sviec khó có thể hoặc kg thể xảy ra trong thực tế )
Ũa em nhớ là đảo ngữ trong câu ĐK loại II là: Were + S + to + V_inf mà chị Kut, vậy cái câu đảo of PPK đâu fãi là ĐK II (cấu trúc tầm bậy b-()
 

NHNN

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2022
1
0
1
14
TP Hồ Chí Minh
E nghĩ câu 10 là
He didn’t buy the shirt he liked because he did have any money with him.
=> Had he had some money, he would have bought the shirt he liked.
=> Had he brought enough money with him, he could have bought the shirt he liked
 
Last edited:
Top Bottom