English THPT Viết câu

Dung 135

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2020
82
29
26
17
Đồng Nai
THCS Hoa binnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Rewrite the sentences as required
1/ There’s no point in persuading him to do this.
It is useless _____________________________________________
2/ It’s waste of time to try to explain anything to Tom.
It’s not worth ___________________________________________
3/ It was a long time ago when I saw a movie.
I haven’t _______________________________________________
4/ They sang in the next room.
I heard ________________________________________________
5/ It is disappointing that we haven’t heard from you.
We are ________________________________________________
 

Lê Minh Huyền

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2021
127
174
36
22
Phú Thọ
THPT Phù Ninh
1/ There’s no point in persuading him to do this.
It is useless to persuade him to do this
2/ It’s waste of time to try to explain anything to Tom.
It’s not worth trying to explain anything to Tom
3/ It was a long time ago when I saw a movie.
I haven’t seen a movie for age
4/ They sang in the next room.
I heard them sing in the next room
5/ It is disappointing that we haven’t heard from you.
We are disappointed not to hear from you

Chúc bạn học tốt! Có gì không hiểu bạn cứ hỏi nha!:D
 
Top Bottom