Toán 10 Vector

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Giúp mình với ạ, cần gấp: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Dựng vector AD = vector GC. Chứng minh: vector DG = vector GB
Rachael[imath]\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{GC}[/imath][math][/math] nên ADCG là hbh nên [imath]\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GD}=-\overrightarrow{DG}[/imath]
Mặt khác G là trọng tâm nên
[imath]\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GB}=\overrightarrow{DG}[/imath][math][/math]
 
Top Bottom