Toán 10 Vectơ

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
a) $A = |\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} + 3\vec{AM}| = |2\vec{AC} + 3\vec{AM}|$
Gọi $I$ sao cho $2\vec{IC} + 3\vec{IM} = \vec{0}$
Khi đó $A = |2 \vec{AI} + 2\vec{IC} + 3\vec{AI} + 3\vec{IM}| = |5\vec{AI}| = 5AI$
Tới đây dùng Pytago để tính AI

b) $B =|\vec{DA} - \vec{DM}| = AM$

c) $C = |2\vec{OA} + 3\vec{OB} + \vec{OC}| = |2\vec{OA} + 3\vec{OB} - \vec{OA}| = |\vec{OA} + 3\vec{OB}|$
Gọi $J$ sao cho $\vec{JA} + 3\vec{JB} = \vec{0}$
Tương tự câu a thì $C = 4\vec{OJ}$
Tới đây dùng Pytago tính $OJ$

d) $D = |\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}|$
$= |\vec{BA} + \dfrac{2}{5} \vec{BC}|$
Gọi $K$ sao cho $\vec{KA} + \dfrac{2}5 \vec{KC} = \vec{0}$
Khi đó $D = \dfrac{7}5 BK$
...
 
Top Bottom