Toán VECTƠ

Dollee's Pii's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
186
201
151
21
trên mặt đất dưới mặt trời

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Cho tam giác ABC. M,N là hai điểm được xác định bởi [tex]\vec{BM} =\vec{BC}-2\vec{AB} , \vec{CN}= x\vec{AC} -\vec{BC}[/tex] . tìm x để ba điểm A, N,M thẳng hàng
ALL vECTOR
phân tích dữ kiên ta dc
BA+AM=BC-2AB
<=>AM =BC-AB
<=>AM=BC-(AC+CB)
<=>AM=-AC+2BC (1)
CA+AN=xAC-BC
<=>AN=(x+1)AC-BC(2)
ĐỂ A,N,M thẳng hàng thì
[tex]\frac{x+1}{-1}=\frac{-1}{2}\leftrightarrow x=\frac{-1}{2}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Dollee's Pii's
Top Bottom