[Vật lý 12] giao thoa ánh sáng lý thuyết

C

c0yut3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mình có một thắc mắc muốn hỏi các bạn
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiết suất của môi trướng có liên quan như thế nào tới số vân sáng và vân tối? Và nếu chúng có liên quan tới nhau thì có công thức nào thể hiện mối quan hệ đó hay không?
 
T

thuhoa181092

mình có một thắc mắc muốn hỏi các bạn
trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiết suất của môi trướng có liên quan như thế nào tới số vân sáng và vân tối? Và nếu chúng có liên quan tới nhau thì có công thức nào thể hiện mối quan hệ đó hay không?
Chiết suất môi trường ảnh hưởng đến bước sóng--> khoảng vân thay đổi--> số vân sáng, vân tối thay đổi. Chỉ có CT : [tex] \lambda=\frac{\lambda_0}{n} [/tex]
 
Top Bottom