[Vật lý 11]Bài tập về tụ điện

L

love.rain36

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Hai bản của một tụ điện phẳng(diện tích mỗi bản là 200 cm2) được nhúng trong dầu có hằng số điện môi 2,2 và được mắc vào nguồn điện có hđt là 200 V. Tính công cần thiết để giảm khoảng cách giữa 2 bản từ 5 cm đến 1 cm(sau khi cắt tụ ra khỏi nguồn) (1,2.10-7J)

Giải giúp mình nha.thanks@};-
 
Last edited by a moderator:
A

alexandertuan


có cách giải này không biết đúng không $C_1$=E.S/4*$\pi$*$d_1$
$C_2$=ES/4*$\pi$*$d_2$
delta C=$C_1 - C_2$
W=$Q^2$/2*delta C
 
Top Bottom