Vật lí 10 [vật lý 10] Cộng vận tốc

J

julie97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hai bến sông A và B cách nhau 20km, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B đến sớm hơn dự định 20 phút, nếu đi ngược dòng từ B về A thì đến muộn hơn dự định 30 phút. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của thuyền đối với dòng nước

Giúp em, mai em kt rồi :((
 
J

julie97

Còn bài này nữa: hai bến sông A và B cách nhau 70km. Khi đi xuôi dòng từ A đến B cano đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. Vận tốc cano khi nước đứng yên là 30km/h. Tính vận tốc của dòng nước
 
N

nguyenbahiep1

Còn bài này nữa: hai bến sông A và B cách nhau 70km. Khi đi xuôi dòng từ A đến B cano đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. Vận tốc cano khi nước đứng yên là 30km/h. Tính vận tốc của dòng nước


gọi x là vận tốc dòng nước x < 30

[laTEX]\frac{70}{30 - x} - \frac{70}{30 + x} = \frac{4}{5} \\ \\ \frac{2x}{30^2-x^2} = \frac{2}{175}\\ \\ 175.x = 30^2 -x^2 \\ \\ x^2 + 175x^2 - 900 \Rightarrow x = 5 km/h[/laTEX]
 
N

nguyenbahiep1

Giúp dùm em bài 1 đi. K bít lm, chìu em kiểm tra rồi. Helpppppppppp :(((((((((


gọi x là vận tốc thuyền

gọi y là vận tốc nước

t là thời gian đã định

[laTEX]20 = x.t = ( x+y).( t - \frac{1}{3}) = x.t - \frac{1}{3}.x + y.t - \frac{1}{3}.y \\ \\ 20 = x.t = ( x-y).( t + \frac{1}{2}) = x.t + \frac{1}{2}.x - y.t - \frac{1}{2}.y[/laTEX]

lấy hai hệ cuối cộng với nhau và cho x.t = 20 ta ra được

[laTEX]40 +\frac{1}{6}.x - \frac{5}{6}.y = 40 \Rightarrow x = 5y \\ \\ \frac{20}{x} - \frac{20}{x+y} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{20}{5.y} - \frac{20}{6y} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 2 km /h \Rightarrow x = 10 km /h[/laTEX]

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom