Vật lí Vật lí 8

Myn2209

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
72
22
11
17
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Một chiếc thuyền đi ngược dòng sông được 6km, sau đó đi xuôi về điểm xuất phát hết 3 giờ. Vận tốc chảy của dòng nước là 1,5km/h. Tính vận tốc của thuyền trong nước không chảy
Câu 2: Một ca nô và 1 bè thả trôi cùng xuất phát từ A đến B. Khi ca nô đến B lâp tức nó quay lại ngay và gặp bè ở C cách A 4km. Ca nô tiếp tục chuyển động về A rồi quay lại ngay và gặp bè ở D. Tính khoảng cách AD biết AB = 20km
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,906
1,632
266
Nghệ An
Trường Tâm
câu 2:vì bè thả trôi sông nên vận tốc của bè là vận tốc riêng của dòng nước
gọi a là vận tốc riêng của canô, b là vận tốc của bè
vận tốc cano đi xuôi dòng từ A đến B là a + b
Vận tốc cano đi ngược dòng từ B đến C là a - b.
thời gian cano đi từ A -> B -> C là 20/(a+b) + 16/(a-b)
thời gian cano đi từ A -> C là 4/b.
ta có thời gian cano đi từ A->B->C bằng thời gian bè đi từ A->C ta có
20/(a+b) + 16/(a-b) = 4/b <-> [20(a-b) + 16(a+b)]/(a-b)(a+b) = 4/b <-> (36a - 4b)/(a^2-b^2) = 4/b
<-> (9a -b)/(a^2-b^2) = 1/b<-> 9ab -b^2 = a^2 - b^2 <-> 9ab = a^2 <-> a = 9b.
Gọi quãng đường CD là x.
thời gian cano đi từ C đến A là 4/(a-b)
thời gian cano đi xuôi dòng từ A đến D là (4+x)/(a+b)
thời gian bè đi từ C đến D là x/b
thời gian bè đi từ C đến D bằng thời gian cano đi từ C về A và từ A đến D
ta có 4/(a-b)+(4+x)/(a+b) = x/b <-> 4/(9b-b) + (4+x)/(9b+b) = x/b
<-> 4/8b + (4+x)/ 10b = x/b <-> 1/2+ (4+x)/10 = x <-> 5+ 4+x = 10x
<-> 9 = 9x <-> x = 1.
vậy quãng đường AD = AC + CD = 1 + 4= 5 km
nguồn; yahoo
câu 1: nguồn: hoc24
Untitled.png
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
1) Gọi vận tốc của thuyền là v (km/h)

Thời gian thuyền đi ngược dòng [tex]\frac{6}{v-1,5}(h)[/tex]

Thời gian thuyền đi xuôi dòng [tex]\frac{6}{x+1,5}[/tex]

Ta có pt [tex]\frac{6}{v-1,5}+\frac{6}{v+1,5}=3[/tex]

Giải pt và loại nghiêm tìm được [tex]v=4,5(km/h)[/tex]

2) Gọi u là vận tốc nước so với bờ, v là vận tốc ca nô so với nước

Ta có: Thời gian bè trôi từ A đến C bằng thời gian ca nô xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về C

[tex]\Rightarrow \frac{4}{u}=\frac{20}{v+u}+\frac{20-4}{v-u}\Rightarrow \frac{1}{u}=\frac{5}{v+u}+\frac{4}{v-u}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{1}{u}=\frac{9v-u}{v^2-u^2}\Rightarrow v^2-u^2=9uv-u^2\Rightarrow v=9u[/tex]

Ta có: Thời gian bè trôi từ C đến D bằng thời gian ca nô ngược dòng từ C về A rồi xuôi dòng từ A đến D

[tex]\Rightarrow \frac{CD}{u}=\frac{CA}{v-u}+\frac{AD}{v+u}\Rightarrow \Rightarrow \frac{CD}{u}=\frac{4}{v-u}+\frac{CD+4}{v+u}[/tex]

Thay v = 9u ta có

[tex]\frac{CD}{u}=\frac{4}{8u}+\frac{CD+4}{10u}\Rightarrow CD=1(km)[/tex]

[tex]\Rightarrow AD=AC+CD=4+1=5(km)[/tex]
 
Top Bottom