[Vật Lí 12] Sóng ánh sáng

M

manha3nsl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mọi người giúp tui giải bài lí này với :
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là
0,5 micromet và 0.75 micromet . Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng 0.5um
tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 0.75um( M, N nằm cùng phía dối với O).Trên MN đếm
duoc mấy vân sáng:
A. 5 B.3 C.7 D.9
;)
 
Top Bottom