[Vật Lí 12] Help HElp me???

M

map19912005

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với 2 khe Yaang , nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng Namda1= 0,6.10^-6m và namda2= 0,4.10^-6m. Biết a=0,5, D=2. Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 ánh sáng trên trùng nhau là bao nhiêu?

A, 2,4mm B. 1,6mm C.3,2mm D.4,8mm
:)>-
 
V

vht2007

Bạn ơi, là lambda chứ ko phải Namda :D , mà đơn vị của a là mm và của D là m

[tex] i = \frac{\lamba_1.D}{a} => i_1 = 2,4 (mm) ; i_2 = 1,6 (mm) [/tex]

Vị trí mà 2 vân sáng của 2 ánh sáng trên trùng nhau thỏa mãn:

[tex] x= k_1 . i_1 = k_2 . i_2 ( k_1, k_2 \in Z ) (1)[/tex]

[tex] k_1 = 0 ; k_2 = 0 => x=0[/tex] (vân sáng trung tâm)

từ (1) [tex] =>\frac{k_1}{k_2} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{2}{3} [/tex]

nên vị trí có vân trùng tiếp theo kể từ vân sáng trung tâm sẽ là vị trí thỏa mãn [tex] k_1_{min} ; k_2_{min} [/tex]

[tex] <=> k_1 = 2 ; k_2 = 3 => x = k_1 . i_1 = k_2 . i_2 = 4,8 (mm) [/tex]

Nên đáp án sẽ là D.4,8 mm. Mình làm hơi dài vì mong mọi người sẽ dễ hiểu, chứ thi thì bài này làm nhanh ko mà :D, có cái máy tính là 2,3 phút :D
 
C

cuoilennao58

trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với 2 khe Yaang , nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng Namda1= 0,6.10^-6m và namda2= 0,4.10^-6m. Biết a=0,5, D=2. Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 ánh sáng trên trùng nhau là bao nhiêu?

A, 2,4mm B. 1,6mm C.3,2mm D.4,8mm
:)>-
[tex]i_1=2,4mm[/tex]
[tex]i_2=1,6 mm[/tex]
ta có [tex]k_1i_1=k_2i_2 \rightarrow \frac{k_1}{k_2}=\frac{2}{3}[/tex] với k=1,2,3,4...
khoảng cách ngắn nhất khi k1=2 và bằng 4,8 mm
her her lại post thừa bài rồi, ngại quá. :p
 
Top Bottom