[Vật Lí 12] giao thoa ánh sáng

H

hocthidh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

các sóng as giao thoa bị triệt tiêu lẫn nhau -> vân tối tại vị trí cố định trong môi trường nếu tại vị trí này:

A. Chúng đồng pha và có T bằng nhau
B. Chúng ngược pha và có A băng nhau
C. Các pha lệch nhau pi/2 và có vận tốc bằng nhau
D. các pha lệch nhau pi và có bước sóng bằng nhau

giải thích luôn nha=((|-)
 
C

chuthanhtiep

các sóng as giao thoa bị triệt tiêu lẫn nhau -> vân tối tại vị trí cố định trong môi trường nếu tại vị trí này:

A. Chúng đồng pha và có T bằng nhau
B. Chúng ngược pha và có A băng nhau
C. Các pha lệch nhau pi/2 và có vận tốc bằng nhau
D. các pha lệch nhau pi và có bước sóng bằng nhau

giải thích luôn nha=((|-)

Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ, vì thế có phương trình dao động giống như dao động điện từ
+Các pha lệch nhau pi => dao động của 2 nguồn ngược pha nhau
+Bước sóng bằng nhau=> tần số bằng nhau (do vận tốc ánh truyền sóng bằng nhau)
=> Tương tự bài toán tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ
Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu=0 tạo thành vân tối tại vị trí cố định
 
H

hocthidh

ban chon D u.............he he sai roi
Cau nay khong co dap an dung boi vi:
A va C chac chan sai
xet B: gan dung vi co A bang nhau nhung sai vi neu day khong la 2 nghuon ket hop thi 0 giao thoa duoc
xet D: gan dung vi la 2 nguon ket hop nhung yeu cau de noi ro la xuat hien van toi -> bien do phai =0 va 2 song phai co A bang nhau
vi vay cau nay khong co dap an dung .....he he that don gian
 
Top Bottom