[Vật lí 12] Bài tập

H

henry14

B

binh.kid

Biết hệ số hấp thụ của nước biển là 1,2 m-1. Ở độ sâu nào kể từ mặt nước biển, cường độ của chùm ánh sáng Mặt Trời chỉ còn bằng 0,05 cường độ lúc bắt đầu đi vào nước biển ?
Ta có cường đọ chùm sáng:[TEX]I=I_0.e^{- \alpha.d}[/TEX] với [TEX]\alpha=1,2[/TEX]
theo bài, có: [TEX]e^{- \alpha.d}=0,05[/[/TEX]
\Rightarrow [TEX]d=2,5 m[/TEX]
________
:cool::cool::cool:
 
Top Bottom